Heli Jalakas: tööl ei pea käima, vaid tööd peab tegema

Heli Jalakas

FOTO: Peeter Kukk/Saarte Hääle arhiiv

“Minu töösse suhtumist on läbi erinevate töökogemuste ja töökohtade iseloomustanud uute väljakutsete otsimine, mitte nende ootamine, lahenduste leidmine, mitte probleemist rahulikult kõrvale vaatamine,” kirjutab pikaaegne Kuressaare linna ja Saaremaa valla kultuuriametnik Heli Jalakas, kel on reedel Saaremaa vallavalitsuses viimane tööpäev.

See ei ole pelgalt minu arvamus, vaid tunnustus kolleegidelt ja kaasteelistelt, kellega on mul suur au olnud erinevatel eluetappidel kokku puutuda. Arvan end olevat nõudliku nii iseenda kui ka teiste suhtes ja seda mitte lihtsalt arvamuse või meeldimise pärast, vaid soovist teha asju paremini.

Meeskonnatöö täna Saaremaa vallas nõuab kõigilt suurt ja tolerantset tahet teha koostööd väga erinevate kogemuste, teadmiste, hariduse ja harituse taustaga inimestega vaid ühe eesmärgi nimel – kujundada tugev ja rahulolu pakkuv elukeskkond Saaremaal, mille üheks oluliseks osaks on kultuur.

Praeguste eesmärkide elluviimine on toonud paljudesse ka rahulolematust. Nii ametnikes endais kui ka laiemalt vallas üldse. Usun aga, et muutused on arengule kasulikud siis, kui need toovad endaga vajalikke lahendusi.

Minu lahkumise põhjuseks on suuresti vastuolud arusaamades, kuidas tunnetada, suunata ja korraldada kultuuriprotsesse vallas, kuidas ja mismoodi toimib meeskonnatöö ja juhtimisprotsess. Need vastuolud ei võimalda mul rohkem panustada sellel ametikohal Saaremaa arengusse. Olen kindel, et ükskõik millises töös või ametis on oluline aru saada, et tööl ei pea käima, vaid tööd peab tegema. Ei ole võimalik saavutada eesmärki kõigile meelepärane olles või seda olekut teeseldes. Arvan, et mul on jätkuvalt tahet ja energiat panustada mõnes muus valdkonnas või ametis.

Usun, et saarlaseks mitte ainult ei sünnita. Saarlaseks olemiseks on vaja tahta südamest siin olla, jagada endast parimat uut ning püüda mõista toimivaid kohalikke tavasid ja inimesi.

Olen väga tänulik neile, kes mis tahes aja jooksul on jaksanud maakonna kultuuri arengusse targalt mõtlemise ja heade tegudega panustada.

Tagasi üles