L, 10.06.2023

Vallavalitsus: Saaremaa Valsi raskused pole tekkinud üleöö

Saarte Hääl
Facebook Twitter
Comments
Saaremaa valla abivallavanem Marili Niits.
Saaremaa valla abivallavanem Marili Niits. Foto: Kristiina Maripuu

"Hooldekodu Saaremaa Valss praegused ja tulevased kliendid ning nende lähedased ei pea kahtlema teenuse jätkumise või kvaliteedi osas," kinnitab abivallavanem Marili Niits vallavalitsuse saadetud pressiteates.

Saaremaa vallavalitsus on ette valmistanud valla teise lisaeelarve eelnõu ning kõige mahukama osa lisaeelarvest moodustaks toetus SA Lääne-Saare Hoolekanne hooldekodule Saaremaa Valss.

Põhitegevuse tuludest võetakse eelarvesse tulumaksu ülelaekumine summas 154 747 eurot, millest 78 300 eurot on ette nähtud hooldekodu Saaremaa Valss toetuseks.

Tegelikult kavandatakse toetust kahes osas ja esimene osa sellest ehk 78 300 eurot on mõeldud enamasti tasumata arvete maksmiseks. Täiendavat toetust on vaja hooldekodu majandustegevuse tagamiseks. Teine osa toetusest on prognoositava kahjumi katteks ja lisatakse lisaeelarvesse oktoobris.

Vaadates majandusaasta aruandeid, võib öelda, et majanduslikult raske olukord ei ole tekkinud üleöö.

Vallavalitsus eraldab sedavõrd suure toetuse seetõttu, et tagada valla elanikele olulist teenust pakkuva asutuse jätkusuutlikkus, ilma et kvaliteet langeks. Kinnitame, et praegused ja tulevased kliendid ning nende lähedased ei pea kahtlema teenuse jätkumise või kvaliteedi osas.

Lähiajal on kavas üle vaadata ka sihtasutuse nõukogu koosseis, sest nõukogu praegune esimees Koit Voojärv soovib nõukogu juhi kohalt tagasi astuda. Nõukogul on oluline roll hooldekodu nii teenuste kvaliteedi kui ka majandusliku tasuvuse tagamisel. Seetõttu saab uuel nõukogu koosseisul olema eriti oluline roll asutuse tuleviku määramisel.

Samuti on hooldekodu juhataja Eve Lääts esitanud lahkumisavalduse nõukogu esimehele, kuid sellega seonduvad otsused jäävad juba uuele nõukogule.

KOMMENTAAR: Me ei ole end probleemide eest peitnud

Koit Voojärv
Koit Voojärv Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Me ei ole kunagi peitnud end probleemide eest, vaid kitsaskohtadega tegelenud," kinnitab Koit Voojärv, SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu esimees.

2019. aasta on olnud Lääne-Saare Hoolekandele tegus aasta. Me oleme kasvanud, saanud suuremaks ja paremaks. Meie majas on uus juhataja, kellel on palju häid mõtteid. Hooldekodu juhatajal on olnud nägemus, kuidas hooldada eakaid parimal võimalikul moel. See on toonud kaasa struktuurimuudatuse, mis nägi ette, et igal korrusel on kindlad töötajad. Ikka selleks, et meie isad ja emad tunneksid oma hooldajaid ning töötajate vahel tekiksid usalduslikumad suhted. Meil on parim töötajaskond, kelle tegemisi hinnatakse, ja me oleme saavutanud, et kaadri voolavus on pidurdunud ja inimesed tahavad meile tööle tulla.

Ja nagu igal pool, on ka meie majas hetki ja olukordi, mis ei ole meeldivad, aga me ei ole kunagi peitnud end probleemide eest, vaid kitsaskohtadega tegelenud.

Üks oluline kitsaskoht on kindlasti see, et hooldekodu personal kuulub nõukogu juhtimise alla, maja kui kinnistu kuulub aga vallale. See on toonud kaasa olukorra, kus ehitusega seotud lepingud allkirjastab vald, aga ehitustegevusest tingitud vaegtööd või maja eripärast tulenevad vead likvideerib hooldekodu.

Hooldekodu juhtimine on toimunud parima majandamise eesmärgil. Loomulikult on olukordi, kus peame tagantjärele tunnistama, et oleme loodud keskkonna parandamisel eksinud ja peame tegema korrektuure. Nii näiteks on hooldekodu vallavalitsuse tellimusel teinud intervallhoolduse käivitamiseks rahalisi väljaminekuid nõudnud ettevalmistusi,  lootes, et kuludele tuleb kate projekti kaudu, mida vallavalitsus ette valmistas ja vedas. Paraku projekt ei õnnestunud, hooldekodu kulud aga jäid. Ka saamata jäänud tulud.

Vald on pannud hooldekodule kohustusi, mis on tekitanud kulutusi, omamata ise eelnevat analüüsi, mis ja kui palju midagi maksab. Samuti on vald eiranud kohustust edastada oma nõudmised nõukogule, vaid on edastanud need otse hooldekodu juhatajale ja raamatupidamisele.

Oleme teinud ettepaneku, et andmekaitsespetsialist oleks valla kõigil hooldekodudel üks. Andmekaitseseadus nõuab meilt andmekaitsespetsialisti olemasolu, kelle nimi tuleb nimetada e-äriregistris. Oleme sellest vallavalitsuses rääkinud, ent vastus on olnud: "Meil ka pole ja see pole hetkel aktuaalne." Kahjuks on neid asju rohkem, milles me ei ole jõudnud vallaga ühisele seisukohale.

Nõukogu juhina on olnud minu soov, et meie majas pakutaks parimat teenust.

Sellest johtuvalt edastasin vallavanem Madis Kallasele 29. augustil kell 11.12 avalduse, milles teatasin, et astun Lääne-Saare Hoolekande nõukogu esimehe kohalt tagasi. Kirja saatmisele järgnenud telefonivestluses kinnitasin talle, et ühelt poolt võtavad mu aja ülikooliõpingud, teisalt ei ole mul südant teha hooldekodu struktuuris muudatusi, mis hooldekodu töökvaliteedile negatiivset mõju avaldavad.

Teavitasin oma otsusest nõukogu ja juhatuse liikmeid.

29. augustil kell 11.49 edastas oma tagasiastumisavalduse Lääne-Saare Hooldekodu nõukogu esimehele hooldekodu juhataja Eve Lääts. SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu ei ole juhataja esitatud avaldust rahuldanud.

Isiklikult ei ole ma seda ka nõus rahuldama. Minu jaoks on koostöö Evega olnud privileeg. Olen temalt palju õppinud ja hindan kõrgelt meievahelist usalduslikkust rõõmsatel ja rasketel hetkedel. 

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles