R, 1.12.2023

Päästeametnikud otsisid koolidest-lasteaedadest tuleohutuspuudusi

Saarte Hääl
Facebook
Comments
Tuleohutus
Tuleohutus Foto: Margus Ansu / Postimees

Saaremaal kontrollitud viiest haridusasutusest oli täiesti korras uus vastavatud Kuressaare Pargi lasteaed.

Ülejäänud neljas oli kokku 23 puudust. Päästeamet algatas lühimenetlusena kaks väärteomenetlust ning kolmes haridusasutuses algatati paralleelselt haldusmenetlused ja tehti ettekirjutused puuduste kõrvaldamiseks.

Menetlused olid seotud nii esmaste tulekustutusvahendite aegumisega kui ka üldiselt tuleohutuspaigaldiste kontrolli- ja hooldustoimingute tegemata jätmisega.

Lisaks reidinädalale on sel aastal kokku kontrollitud Saaremaal 38 haridusasutust. Neist täiesti korras on 11, ülejäänutes leiti erinevaid rikkumisi. 

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Epp Kikas selgitas, et peamised probleemid on evakuatsiooniustel puuduvad evakuatsioonisulused ning vastavate ohutusmärkide ja valgustite puudumine evakuatsiooni- ja väljumisteedel. Samuti leiti puudulikke tuletõkkesektsioone – puudusid kas tuletõkkeuksed või siis ei olnud läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonides nõuetekohaselt suletud.

Evakuatsiooninõuete rikkumise osas on päästeametil nulltolerants.

Lisaks leiab evakuatsiooniteedelt endiselt mööblit või muid põlevmaterjale, mis tulekahju puhkemise korral takistavad hoonest väljapääsemist.

Varem kontrollitud haridusasutustest olid korras Kärla lasteaed ja Kärla põhikool, Aste põhikool, Kallemäe kool, Lümanda põhikool, Valjala lasteaed, Kuressaare täiskasvanute gümnaasium, Kuressaare Ida-Niidu lasteaed ja Aste lasteaed Mõmmik. Neil kõigil olid evakuatsiooniteed vabalt läbitavad ja evakuatsioonipääsuuksed seestpoolt võtmeta avatavad.

Kõigi reidide ajal tuvastatud puuduste kõrvaldamine on ohutu evakuatsiooni tagamiseks elulise tähtsusega ning isegi üks möödalaskmine võib päädida sellega, et tulekahju või muu ohu olukorras ei pääse inimesed hoonest ohutult välja.

Jätkuvalt on päästeamet võtnud seisukoha, et evakuatsiooninõuete rikkumine on suhtumise ja hoolimatuse küsimus ning nende rikkumiste osas on päästeametil nulltolerants.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles