Vald annab ettevõtlikkuse edendamiseks 22 000 eurot

Raha.

FOTO: pxhere.com

Saaremaa vald toetab Saare arenduskeskuse veetavat PATEE ehk piirkondlike algatuste tööhõive ja ettevõtlikkuse projekti 21 640 euroga.

Rainer Paenurk.

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk rääkis, et kõnealune projekt käib 2016. aastast ja kestab 2023. aasta keskpaigani. Tegu on regionaalse toetusmeetmega, mille peamine eesmärk ongi ettevõtlusaktiivsuse hoidmine ja kasv ning prioriteetsete majandusharude toetamine.

2020. aastast algab Paenurga sõnul uus rahastusperiood ning tegevused tulenevad eesmärkidest uues maakondlikus arengustrateegias. Projekti juhtpartner on Saare arenduskeskus, tegevuste planeerimisse ja elluviimiseks on kaasatud aga mitmed kohalikud partnerid. "Projekti toetuse määr on 84% ja omaosaluse määr 16%," sõnas Paenurk. Omafinantseeringu tagab lisaks Saaremaa vallale Paenurga sõnul ka Muhu vald. Projekti kogumaksumus tuleval aastal on 143 885 eurot.

Projektitaotlus ja vastavad tegevused on Paenurga sõnul ettevalmistamisel ja esitamisel. Selle kaitsmine toimub aga novembri teises pooles.

2020. aastaks planeeritakse ettevõtjatele koolitus- ja arenguprogramme, soovitakse suurendada teadlikkust ning tutvustada praktilisi lahendusi biomajanduse, ringmajanduse ja taastuvenergeetika teemadel.

Samamoodi planeeritakse tegevusi TalTech-i meremajanduse keskuse meretoorme väärindamise katselabori teadmussiirde suunal, panustatakse investorteenindusse ja sihtkohaturundusse, samuti noorte ettevõtlusaktiivsuse kasvu ja õpilasfirmade tekkeks.

Läinud aastal korraldati tugiprogrammi toel näiteks 4000 euro eest Saaremaa Hackatlon ehk äriideede arendamise ja prototüüpimise võistlus. Turismiettevõtjate tunnustamissündmusele ja koolitusele kulus 1500 eurot, Saaremaad turundavatele videoklippidele pisut üle 8700 euro ja portaali Ela, õpi, tööta, investeeri Saaremaal ehk www.minusaaremaa.ee sisu väljatöötamisele ja Saaremaa majanduse ülevaate koostamisele 5000 eurot jne.

Tagasi üles