Anneli Tõru: Seksuaalhariduseks ei piisa inimeseõpetusest

FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

"Lapse- ja noorukieas vajab seksuaalne areng erilist tähelepanu, sest sel perioodil pannakse alus inimeste väärtuspõhimõtetele, kujuneb inimese identiteet ning tema hoiakud iseenda ja ümbritseva maailma suhtes," kirjutab MTÜ Saarlase Tervise Fond juhatuse liige Anneli Tõru.

Lapsed on meie tulevik ja nende tulevastest valikutest sõltub meie tervis ja püsimajäämine. Tulevikus tehtavaid otsuseid saame aga suunata juba täna, olles lastele toeks ja abiks teadmiste omandamisel.

Inimene on seksuaalne olend sünnist surmani ning igaüks meist on unikaalne. Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused.

Tehnoloogia arengu ja tehnoloogiliste lahenduste kättesaadavuse suurenemisega on seotud ka laste varasem kokkupuude teemadega, mida nende arenguline küpsusaste ei võimalda veel täielikul määral mõista. Seetõttu hakatakse teadmatusest ise katsetama või otsitakse vastuseid mitteusaldusväärsetest allikatest. See aga võib lapse jaoks kaasa tuua tagajärjed, millega hakkamasaamiseks ta valmis ei ole või mis võivad saata teda kogu edasise elu.

Märkimisväärne osa seksuaalsuse alasest õppimisest toimub väljaspool asjatundjate mõjuulatust kui mitteformaalne seksuaalharidus. Ühest küljest vajavad noored oma igapäevases keskkonnas armastust, ruumi ja tuge, et nende seksuaalne minapilt saaks välja kujuneda. 

Teisest küljest aga on neil vaja omandada ka spetsiifilised teadmised, hoiakud ja oskused. Selle juures on tähtis roll asjatundjatel (formaalne seksuaalharidus) ning peamised professionaalse teabe ja seksuaalhariduse edastajad on koolid.

Tunde vähe, teemad keerulised

Koolis pakutaval seksuaalalasel kasvatusel on kindlasti omad tugevused – õppekavade ühtlustamine, kättesaadavus, koostöövõimalused lapsevanematega jne –, kuid ka nõrkused. Näiteks puudub Eestis paljudel õpetajatel seksuaalkasvatuse tundide andmiseks vajalik ettevalmistus, samas oodatakse aga, et õpetajad käsitleksid neid teemasid suure õpilaste arvuga klassides. Seetõttu kipubki põhirõhk sageli langema seksuaalsuse bioloogilise küljega seotud teemadele (eriti näiteks naise suguelundkond, HIV). Vähem tähelepanu jagub aga keerulisematele teemadele, nagu lähedased suhted, erinevad rasestumisvastased meetodid, seksuaalne identiteet. 

Loengud spetsialistidele ja õpilastele

Põhikooli riikliku õppekava alusel tegeldakse õpilase seksuaalkasvatusega inimeseõpetuse tundide raames, mida on nii esimeses, teises kui ka kolmandas õppeastmes kohustuslikult kaks tundi õppenädalas. Inimeseõpetus kuulub koos ajaloo ja ühiskonnaõpetusega sotsiaalainete valdkonda.

Kuna selle raames käsitletavate teemade spekter on äärmiselt lai, ei ole seksuaalse identiteedi ja seksuaalkäitumise mõistmisele võimalik keskenduda piisava tähelepanuga.

Laste arengut arvestavad ja toetavad ning oma ala professionaalide pakutavad seksuaalharidusalased koolitused aitavad lastel paremini aru saada enda ja eakaaslastega toimuvatest muutustest ja vajadustest. Luues tugeva aluse edasiste teadmiste omandamiseks ja terviseteadlikuks täiskasvanuks saamisel.

Hasartmängumaksu nõukogu otsustas Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastada MTÜ Saarlase Tervise Fond projekti "Saaremaa noorest sirgub terviseteadlik kogukonnaliige". Selle raames toimub laste ja noortega töötavatele haridus-, tervishoiu- ja sotsiaaltööspetsialistidele 24.–25. oktoobrini koolitus "Seksuaalsus ja lähisuhted". Lektorid on dr Nele-Triin Lott ja kliiniline psühholoog Monika Vändra Tartu seksuaaltervise nõuandlast.

1. detsembrist 1. märtsini 2020 on aga planeeritud 48 loengut Saaremaa koolide 4.–9. klassi õpilastele, kus käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Murdeiga ja sellega seonduvad muutused kehas, mõtetes, tunnetes (alates 4. klassist).
  • Suhted, sõbrad ja armastus minu ümber (alates 4. klassist).
  • Seksuaalsus läbi elu. Seksuaalelu algusega seonduvad mõtted/küsimused. Pornograafia (alates 7. klassist).
  • Tõhusad ja usaldusväärsed rasestumisvastased vahendid. Kas ja miks peaksin end kaitsma soovimatu rasestumise eest? (alates 7. klassist).
  • Seksuaalsel teel levivad haigused, sh HIV. Haigustest hoidumine. Testimise ja ravivõimalused (alates 7. klassist).
  • Suhtevägivald – mis see on? Kuidas seda ära tunda? Kuidas käituda? (alates 8. klassist).
Tagasi üles
Back