TS Laevad uuris, miks inimesed kassast pileteid ostavad

Parvlaev Leiger

FOTO: TS Laevad

Sadamakassast parvlaeva pileti ostnud reisijad hindavad teenindust nii sadamas kui ka laeval üldiselt kõrgelt, kuid valmisolek e-teenuseid kasutada vajab veel harjumist.

See selgus suvel TS Laevade tellimusel läbiviidud mahukast klientide rahulolu-uuringust. Uuringu viis läbi Eesti Uuringukeskus eesmärgiga saada tagasisidet parvlaeva teenuste kohta reisijatelt, kes e-piletit ei kasuta, ning mõista põhjuseid, miks osa kliente eelistab e-piletile pileti ostmist sadamakassast.

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul näitas uuring, et 95% sadamakassast pileti ostnud Hiiumaa liini reisijatest ja 78% Saaremaa liini reisijatest olid teadlikud, et pileti saab osta ette ka veebilehelt praamid.ee. 

Ligi 2/3 küsitletutest, kes olid kursis e-pileti ostmise võimalusega, põhjendas kassast ostmist oma sõidu aja mitte ette planeerimisega. Saaremaa liini puhul järgnesid sellele mugavus ja harjumus. Muude põhjuste all toodi Saaremaa liinil näiteks pileti ostmist firmale, roolis olekut või väheseid kogemusi e-süsteemiga.

Kauberi sõnul on e-pilet tegelikult sobilik ka juhul, kui klient täpset sõiduaega ei tea. Sellisteks puhkudeks on olemas üldjärjekorra e-pilet. Kui pilet on soetatud kindlale reisile, aga plaanid muutuvad, kehtib e-pilet ka teistel reisidel üldjärjekorras alates pileti ostuhetkest kuni 48 tundi pärast piletil oleva reisi väljumisaega. Samuti on e-pilet parim variant ettevõtte nimele piletit ostes.

Soov küsitleda just sadamakassast parvlaeva pileti ostnud reisijaid tulenes sellest, et e-piletitega reisijate rahulolu monitoorib TS Laevad igapäevaselt kliendi rahulolu indeksi abil, kuid sadamakassast pileti ostnud klientide tagasisidega ei oldud enne nii hästi kursis.

Tublid teenindajad kassades

TS Laevade klienditeekonna osadest hinnati kõige kõrgemalt kassa teenindust ehk teenindaja sõbralikkust, abivalmidust, viisakust, pidades seda väga heaks pea sajaprotsendiliselt. 

Uuringust selgus, et 98% Saaremaa liini ja 86% Hiiumaa liini küsitletud reisijatest pidas parvlaevade reisigraafikut täiesti sobivaks, 90% pidas sadama alal oleva järjekorra liikumise kiirust täiesti sobivaks, juhised sõiduks sadamaalal olid samuti enam kui 96 protsendile vastanutest arusaadavad. 

Teenusega kail olid väga rahul 79% Hiiumaa liini ja 67% Saaremaa liini sadamakassast pileti ostnud klientidest ning madruste teenindust autotekil pidas nii Saaremaa kui ka Hiiumaa liinil väga heaks ligi 60% ning pigem heaks ligi 40% reisijatest. 

Allikas: TS Laevad

Tagasi üles