TAAVI TUISK: Ametikoolil on oma fännid

Kuressaare ametikool

FOTO: facebook.com

Kommentaar artiklile "Täiskasvanuõpe muutub aastatega üha popimaks". Loe SIIT.

Taavi Tuisk 

FOTO: Saarte Hääl

Ametikooli sees oleme tsükli- ja õhtuõppe erialasid aastaid "paindlikeks" kutsunud. "Paindlike" erialade hulk, mida oleme vastuvõttudel pakkunud, on juba kümnendi algusest ületanud päevaõppe erialade oma.

Sisseastumisavalduste arvu põhjal tehtud statistikast ei saa teha siiski väga häid järeldusi, millised valdkonnad on populaarsemad ja millised mitte. Eelkõige sõltub see ametikooli poolsest pakkumisest ja see omakorda hulgast teistest teguritest, näiteks riigipoolsest koolituskohtade tellimusest, eriala populaarsusest varasematel vastuvõtuperioodidel, kooli võimalustest jne.

Selge on ka see, et olgu tööjõuturul nõudmine mingi eriala spetsialistide järele kuitahes suur, saab ametikool seda õpetada siis, kui on piisav hulk õppijaid, et õpperühma avada. Üldiselt see õnnestub, paljuski aitab ka kaasa mandril ja Hiiumaal elavate inimeste õppimishuvi. Avamata jäävad aastati vaid üksikud õpperühmad.

Täiskasvanud õppijate hulgas on palju inimesi, kelle eelmine koolikogemus jääb aastate taha. On rõõm, kui kuuled lugusid inimestest, kellele on pika vaheaja järel õppima asumine andnud enesekindluse, et nad saavad töö, pere ja muude toimetuste kõrval õppimisega hakkama. Ning kes seejärel lähevad ka näiteks kõrgharidust või teist kõrgharidust omandama. 

Täiskasvanute suur osakaal ja lai erialade valik on aastaid Eesti kutseõppeasutuste igapäev. See, et muu elu kõrvalt õppida saab, muutub üha tavalisemaks. Lisaks toimuvad lühemad koolitused ja kursused. Kui sügisel panime oma veebilehele info täiskasvanute tööalase täienduskoolituse tasuta kursuste kohta, olid meie n-ö fännid, esimesed registreerunud olemas juba enne, kui pakutavad kursused avalikult välja jõudsime kuulutada.

Kindlasti on see andnud ka oma väikese panuse, et Eesti riigi poolt enesele seatud eesmärgid elukestvas õppes osalemise osas on täidetud. Selles osas oleme Euroopas esirinnas.

Tagasi üles