KTG direktor Ly Kallas: tarkuse mõõdupuu on mõistmise võime

Copy
Foto: facebook:ee/ktgkoolivaim

"Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumil on oluline koht valla haridusmaastikul, rõhutasid KTG abituriendid kooli juubeliaasta pidulikul õpilasüritusel," kirjutab KTG direktor, andragoog Ly Kallas.

KTG direktor, andragoog Ly Kallas: “Viimased aastad pöörame eriti suurt tähelepanu õppijate individuaalsele õpiteele.”
KTG direktor, andragoog Ly Kallas: “Viimased aastad pöörame eriti suurt tähelepanu õppijate individuaalsele õpiteele.” Foto: Erakogu

Toodi välja 70 aasta vanuse kooli kujunemise lugu oma murede ja rõõmudega. Jõuti järeldusele, et kool on nende aastatega küll väga palju muutunud – õhtukoolist on välja kasvanud ühiskonna nõudmistele vastav, igati kaasaegne täiskasvanutele põhi- ja gümnaasiumiharidust võimaldav õppeasutus koos täiendõppe osakonnaga. 

Samas on üks asi, mis kõik need 70 aastat on jäänud kooli põhiväärtuseks – õppijakesksus.

Viimased aastad pöörame eriti suurt tähelepanu õppijate individuaalsele õpiteele. Kuna õpilaskontingendi vanus, kogemused ja ootused on väga erinevad, siis teisiti poleks see võimalikki. Paljud meie õppijad töötavad mandril või välismaal ning neile pakume nii puhast e-õpet kui ka kombineeritud õpet. Pakume tasandus- ja individuaalkonsultatsioone – nii plaanipäraselt kui ka kokkuleppel õppijatega. Arvestame teadmiste hindamisel ja individuaalsete õpiplaanide tegemisel ka varasemaid õpi- ja töökogemusi.

Lisaks kohustuslikele gümnaasiumikursustele pakume õppijatele valikainetena soome keelt, karjääriõpetust, giidindust, majandusõpet, arvutiõpetust, merenduse aluseid, madruseõpet. Võimalik on õppida üksikaineõppijana ka ainult riigieksamite aineid.

KTG kogenud õpetajad ja andragoogid on õppijate poolt väga hinnatud just paindliku ja individuaalse lähenemise poolest.

Täiskasvanute gümnaasium pakub haridustee jätkamise võimalust 7.–12. klassini neile inimestele, kellel haridustee kunagi pooleli jäänud. Õppima tullakse eelkõige sellepärast, et gümnaasiumitunnistus annab laiemad võimalused edaspidiste valikute tegemiseks eriala omandamisel nii kutse- kui ka kõrghariduses, aga ka täiend- ja ümberõppe osas. 

Kuna statistika näitab, et madala haridustasemega inimeste hulk Saaremaal on Eesti keskmisest kõrgem, on täiskasvanute gümnaasiumi tööpõld lai.

Ka sel õppeaastal on paljud tublid töö- ja pereinimesed tulnud oma haridusteed jätkama just sel põhjusel, et edasi õppida kõrgkoolis või säilitada töökoht, kus on nõutud gümnaasiumiharidus. Väga motiveeritud õppijad on ka välismaalt naasnud inimesed. 

Noorematest õppijatest on KTG valinud inimesed, kellele sobib vaikne ja rahulik keskkond ning kes vajavad individuaalset õpiteed, nii nagu vanemad õppijadki. 

Meie kooli täiendõppe osakonnas õpib igal aastal eesti keelt võõrkeelena ligi paarkümmend mitte-eestlast, kes Saaremaale elama asunud või siin ajutiselt töötavad. Keeleõpe neile toimub üldjuhul individuaalselt või paarisõppena.

Sel õppeaastal õpib täiskasvanute gümnaasiumis ligi 200 õpilast vanuses 16–49 eluaastat.  

Kooli vastuvõtt on aastaringne, välja arvatud 12. ja 9. klass, kuhu dokumentide vastuvõtt lõpeb detsembris.

Kooli juubeliaasta üritused, mis algasid 5. aprillil juubelikonverentsiga Meedla kojas, said möödunud nädalal õppijate poolt korraldatud kooli ajaloole pühendatud aktusega läbi, kuid kool jätkab oma igapäevast tööd endiselt motoga "Tarkuse mõõdupuu on mõistmise võime".

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles