Maaomanikud pakuvad vallale maatüki eest ligipääsu merele
Vallavalitsus on mõttega päri

FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Kihelkonna piirkonna Vaigu küla kaks peret soovivad vallalt osta nende kruntide vahele jääva mereäärse maatüki. Kinnistute omanikud on valmis maasiilu eest maksma 10 000 eurot, kuid soovivad, et vald kulutaks saadud raha selleks, et rajada kohalikele elanikele ligipääs randa.

Mardi ja Kriisa kinnistu omanike sõnul ei ole kõnealusel Allikakaevu maatükil eraldi suurt väärtust – sellele ei pääse ligi muidu kui taotluse esitajate hoovi kaudu või piki mereäärt. Küll aga on maatükil praeguste naabrite silmis emotsionaalne väärtus. Pakkujad soovivad, et vald võõrandaks maatüki otsustuskorras neile või paneks enampakkumisele.   

Kriisa kinnistu omaniku Jaanus Põdra sõnul oleks loogiline anda selline lahustükk kahe kinnistu kaasomandisse: teised sinna ligi ei pääse. Nõnda saaksid kinnistud loogilise piiri ning ka kogukonna pääsu mereranda saaks siis loogiliselt ja selgelt korraldada. Taotlejate väitel on teemat arutatud ka valla kohalike esindajatega ning üheskoos leitud, et kohalikel kalameestel napib seal ligipääse merele. 

Vallale esitatud pakkumine on Põdra sõnul omalaadne kodanikualgatus: väikevaldade aegu oli kindel, et kui vallamaaga tehti tehinguid, siis raha jäi samasse piirkonda. "Oleks nagu õigem, kui see raha jääks kogukonda," ütles ta, lisades, et otsus jääb loomulikult valla teha.

KOMMENTAAR

Vallavanem Madis Kallas: 
"Vallavalitsuse jaoks on selle küsimuse puhul oluline see, et piirkonnas ei tohi avalikud merelepääsud minna kodanikele kehvemaks. Tänaseks on vallavalitsus küsinud seisukohta Kihelkonna osavallakogult. Kogu seisukoht oli selline, et kui selle müügist saadud tulu läheks piirkonna avalike merelepääsude tingimuste parendusse, et siis nemad sellega nõustuvad. Sellest tulenevalt oleme valmis selle protsessiga liikuma edasi ja arvestama piikonna soovidega."  

Tagasi üles