LUGEJA KÜSIB: Millistel puhkudel tööinspektsioon töö peatab?

Saarte Hääl
Copy
Tööinspektsioon
Tööinspektsioon Foto: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Olen kuulnud, et tööinspektsioonil on õigus peatada elule ohtliku töö tegemine või keelata ohtliku töövahendi kasutamine. Millistel puhkudel tööinspektsioon töö peatab, keelab töövahendi kasutamise ja kuidas on võimalik aru saada, et just tööinspektsioon on seda teinud? 

Vastab Silja Soon, tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja:

“Jah, see on tõepoolest nii. Kui täpne olla, siis tööinspektsioon on kohustatud peatama töötaja või teiste isikute elule ohtliku töö tegemise ning keelama eluohtliku töövahendi kasutamise.

Elule ohtlikuks tööks loeme eelkõige olukordi, kus võib toimuda varing maanihke või pinnase vajumise tõttu, tehakse ohutusnõudeid eirates töid ohtlike kemikaalidega, kõrgepingeliini või trafoalajaama läheduses. Ohtlikud on ka tööd, millega kaasneb uppumisoht, mida tehakse maa-alustes tingimustes (kaevus, tunnelis), lõhkeainetega.

Loetellu kuuluvad veel tööd, mis on seotud raskete/massiivsete valmisdetailide tõstmise, monteerimise või demonteerimisega ja eritähelepanu all on ka tööd, millega kaasneb töötaja kõrgusest kukkumise oht.

Ohtlikke töövahendeid on mitmeid, näiteks suuremõõtmelised saekettad ja mitmekettalised saed, millel puuduvad töökorras ohutust tagavad kaitsekatted või -seadised. Samuti on tööinspektorid tähelepanelikud töövahendite suhtes, mis on omavoliliselt ümber seadistatud või kasutatakse kasutusjuhendiga keelatud tarvikuid. Ohtlikud on ka sellised suured töövahendid, kuhu saab sisse minna ja kinni jääda ning mille puhul pole tarvitusele võetud vajalikke ohtlikkust vähendavaid abinõusid.

Tööinspektsioon kasutab ohtliku töö peatamiseks, töövahendi kasutamise keelamiseks erivahendeid, milleks on eriotstarbelise märgistusega kleebised ja lint.“

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles