Liia Krumm: osakem oma edulugu hoida
TABEL! Võrdle soojatootmist Eesti keskmise suurusega linnades

AS Kuressaares Soojus. Fotol juhatuse liige Jaan Mehik.

FOTO: Sander Ilvest / Saarte Hääl arhiiv

"Kuressaare Soojus on meie edulugu – miks tahab vallavalitsus selle müüa kehvemale soojatootjale?" küsib Kuressaare elanik Liia Krumm.

Liia Krumm

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aruteludes Kuressaare Soojuse võimaliku müügi teemal räägitakse praegu palju vajadusest teha lähitulevikus mingeid suuri müstilisi investeeringuid ja kaheldakse, kas me ikka selleks võimelised oleme. Milline siis on meie praegune tase ja miks me arvame, et me oleme kuidagi arengus maha jäänud või ei ole suutnud piisavalt investeerida?

Lisatud tabelis on toodud Eesti keskmise suurusega linnade soojatootmist iseloomustavad näitajad. Kütusekasutuse efektiivsus on suurim koostootmisjaamas. Koos suitsugaaside soojustagastuse seadmetega (pesur) on koostootmisjaamades kütusekasutuse efektiivsus saja protsendi lähedane. Võrreldes Eesti keskmise suurusega linnu, siis on soojatootmine kõige efektiivsem Kuressaares ja Paides. 

Teistel linnadel on veel pikk maa minna. Sooja ja elektri koostootmise potentsiaal on olemas ka Viljandis, Võrus, Valgas ja Haapsalus. Soojuse tootmine koostootmisjaamades ei ole oma aktuaalsust kaotanud.

2016. aastal alustas Tallinnas tööd teine hakkpuidul töötav koostootmisjaam ja selle aasta sügisest juba kolmas koostootmisjaam.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kodulehe andmetel oli soojusenergia kaalutud keskmine hind (koos käibemaksuga) 2019. aasta novembris 60,7 eur/MWh. Ministeeriumi hinnangul on reeglina keskmisest kõrgema soojusenergia hinna põhjus kallite kütuste, nagu põlevkiviõli ja maagaasi, kasutamine ning kaugküttevõrgu halb tehniline olukord. 

Kuressaare Soojus tootis 2018. aastal puidust 97,8% kogu Kuressaares toodetud soojusenergiast. Võrdluseks, Utilitase andmeil toodeti Tallinnas mullu 52% soojusest mittefossiilsetest kütustest, kasutades selleks puitu, turvast ja olmeprügi. Seega annab meie teistest oluliselt soodsam hind tunnistust, et Kuressaares on ka kaugküttevõrk heas seisus.

Kirjanik Arvo Valton on öelnud, et provintslikkus avaldub siis, kui pole küllalt usku oma provintsi. Miks me ei usu endasse? Kuressaare Soojus on meie edulugu. 

Osakem seda siis hinnata ja hoida.

FOTO: SH

Tagasi üles