Saaremaa vald silub iseenda seaduserikkumist
Distsiplinaarmenetlus pole veel lõppenud

Ühes tükis valatud betoonist rulapargi teisaldamine kujuneks vallale väga kulukaks ettevõtmiseks.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus seadustas ajutiselt rannaala rulapargi, mille ehitamisel rikkusid vallaametnikud kõikvõimalikke planeeringunõudeid.

Mark Grimitliht.

FOTO: Erakogu

Eelmisel nädalal asendas Saaremaa vallavalitsus rannaalale ehitatud rulapargi ehitusloa ajutise loaga. Pargile ei koostatud nõutavat detailplaneeringut ega muinsuskaitse eritingimusi. Vallaarhitekt Mark Grimitliht tunnistas, et menetluses tehti viga.

Kirjanik Albert Uustulndi kuju naabrusse kerkinud pargi ajutine luba on antud välja eritingimusega, et hiljemalt 25. novembril 2024 tuleb ebaseaduslik rajatis lammutada. Ehitusloa tühistamise dokumendis kinnitab vald seevastu, et mingil juhul ei taheta valmisolevat asja lammutada.

Nüüd tuleb vallal viie aasta jooksul tegutseda, et rulapark saaks seadustatud. Muinsuskaitse nõuab, et tuleb teha uus planeering ja tellida kogu rannaala hõlmavad muinsuskaitse eritingimused.

Keidi Saksa, muinsuskaitseameti Saaremaa nõuniku sõnul hinnatakse siis ka rulapargi sobivust sealsesse keskkonda. "Me ei välista selle teisaldamist rannaalal mõnda teise asukohta," tõdes Saks. Ta lisas, et ajaloolisse keskkonda noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine on hinnatav.

Rulapark ehitati valla kaasavast eelarvest antud 25 000 euro eest. Ühes tükis valatud betoonist rulapargi teisaldamine kujuneks vallale väga kulukaks ettevõtmiseks.

Vallavanem Madis Kallas ütles novembri alguses, et rulapargi juhtumi osas on vallavalitsuses algatatud distsiplinaarmenetlus, mida lõpetatud ei ole. 

Vallaarhitekt Mark Grimitliht on öelnud, et detailplaneeringu menetlusest olulisem on noorte kaasamine. Ta tõi võrdluseks, et kaasavas eelarves kogus projekt 166 häält. "Võrdluseks, detailplaneeringu avaliku arutelu osalejate keskmine arv on üks," selgitas arhitekt. Tema sõnul oleks olnud ebamõistlik 25 000 eurost poole kulutamine arhitektuurikonkursiks.

Linnaarhitektid taunivad

Saarte Hääl kirjutas rulapargi asukoha valikuga kaasnenud pahameelest esimest korda oktoobris. Siis ütles kunagine linnaarhitekt Lilian Hansar, et nüüdne rulapargi ala oli reserveeritud monumentidele. Endine linnaarhitekt Tuuli Org lisas, et rulapark sõidab piltlikult öeldes sisse läheduses asuvale Albert Uustulndi monumendile. Arhitektid rõhutasid just tellimata jäänud muinsuskaitse eritingimusi, mis peaksid selliste lapsuste tekkimise ära hoidma.

Hannes Koppel

FOTO: SH

Endine linnaarhitekt Hannes Koppel ütleb, et muret tekitab isevalitsuslik käitumine, mis on risti vastupidine väljakujunenud ruumiotsustele. "Kaasamata, kaalutlemata, põhjendamata, salaja," märgib ta.

Tagasi üles