Sajad korterelamud peavad soetama lisakonteinereid
Lisatud korteriühistute nimekiri!

MULLAKS PEAD SA SAAMA! Uuel jäätmeveoperioodil kõikidelt kortermajadelt nõutav biojäätmete käitlemise lahendus on Lümanda Suitsu ühistul juba olemas, näitab ühistu esimees Salme Tamm.

FOTO: Gunnar Siiner/Saarte Hääl

Ligi pooltuhat Saaremaa valla korteriühistut peab uuel aastal kohustuslikus korras soetama prügikonteinerid vanapaberi ja biojäätmete kogumiseks.

1. märtsist käivituval uuel korraldatud jäätmeveoperioodil liidetakse kõik korteriühistud automaatselt nii vanapaberi kui ka biojäätmete äraveoga. Enam ei mängi rolli see, kui palju on majas kortereid või kas kortermaja on puiduküttel.

Äriregistri andmeil on vallas hetkel 576 korteriühistut, neist 334 Kuressaares ja 242 maapiirkondades. Jäätmevaldajate registri andmetel kasutab vanapaberikonteinerit hetkel 102 kortermaja, nendest 96 Kuressaares ja kuus maapiirkondades. Ehk siis linnas on kohustus vanapaberikonteiner hankida 238-l ja maal 236 kortermajal.

Lümanda külas on kaks ahiküttel ja kaks keskküttel kortermaja. Ahiküttega Suitsu korteriühistu esimees Salme Tamm kiitis Lümanda elanikke, kes pidada olema agarad prügisorteerijad – kaupluse juures asuvad avalikud pakendikonteinerid täituvad päris ruttu. 

"Tavaline paber ja papp, mis ei ole hirmsasti keemiat täis, läheb meil ahju ja pliidi alla. Meil on ka puidukatlamaja, kus vanapaberit põletatakse," rääkis ta ja lisas, et värviline paber ja papp viiakse avalikku konteinerisse. 

Olemas komposter

Seetõttu Suitsu ühistul praegu vanapaberi jaoks mahutit ei olegi. Küll on lisaks segaolmejäätmete konteinerile juba mõnda aega kasutusel komposter. 

"Uuel aastal teeme koosoleku, siis teeme selgeks, mis meil täpselt olema peab ja teeme täpselt nii, nagu kästakse," sõnas Tamm.

Püha külas asuvat 12 korteriga ja samuti ahiküttega Aurora korteriühistut juhtiv Taavi Mägi ütles, et prügimajanduse ümberkorraldamine tuleb majaelanikega täpsemalt arutlusele uuel aastal. "Siis vaatame, missugused ja kui suured mahutid tuleks kasutusele võtta," ütles ta ja lisas, et biojäätmetega seoses on praeguseks juttu olnud kompostri soetamisest või ehitamisest.

Sandlas ahiküttega kortermajas elav Viive Samson ütles, et praegu on kaheksa korteriga elamul üks suur segaolmejäätmete konteiner, kuid kindlasti soetatakse juurde uuest aastast nõutav mahuti vanapaberi jaoks ja maja juurde paigaldatakse komposter. "Meil on maad piisavalt, kõigil maja taga aialapikene ka," lausus ta.

Vanapaberit saavad majaelanikud praegu viia ligidal asuvasse avalikku paberikonteinerisse, aga paljud ka põletavad seda. "Läikpaberit ei peaks ahju panema, aga tunnistan, et mina panen, kui tuli on juba kuum," sõnas Samson. Ta lisas, et läikpaberi hulga vähendamiseks on üks hea võimalus – kiri postkastidel, mis keelab sinna panna reklaamtrükiseid. 

Paber tulehakatiseks

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm märkis, et vanapaberit võib jätkuvalt kasutada tulehakatiseks, kuid kõikvõimaliku paberi põletamine (nt vanad raamatud, ajakirjad, reklaamtrükised) nende hävitamise eesmärgil pole mõistlik ega ka meie keskkonna seisundit arvestades õige. "Eelkõige on mõistlik põletada võimalikult vähe töödeldud paberit nagu ajalehed. Nn kriitpaber, millest on tehtud enamik ajakirju ja reklaamtrükiseid, tavaahjus või pliidi all hästi ei põle, tulehakatiseks on seda materjali kehv kasutada ja sellest tekib palju tuhka. Tasuta saab vanapaberit ka edaspidi viia jäätmejaamadesse," selgitas ta.

Vallavalitsuse teatel saavad uuel aastal kohustuslikus korras vanapaberi veoteenusega liidetavad korteriühistud konteinerit tühjendada vastavalt vajadusele ja soetada ka ühismahuteid. Uutele liitujatele määratakse vanapaberikonteineri tühjendamise sageduseks küll alustuseks kord kvartalis, kuid kuna valla jäätmehoolduseeskiri lubab seda teha vastavalt vajadusele, võib jäätmevedajaga kokku leppida äraveo sõltuvalt konteineri täitumisest.

Vallavalitsuse teatel on oluline, et kõigil korteriühistutel oleks vanapaberi konteiner maja juures olemas ja elanikel kogu aeg olemas koht, kuhu vanapaber vastavalt vajadusele panna. Lisaks on lubatud ühise vanapaberi mahuti kasutamine mitme kinnistuomaniku või korteriühistu kokkuleppel. Näiteks võivad kaks väikest kõrvuti asetsevat korteriühistut kasutusele võtta ühise vanapaberi konteineri. 

Ühiskasutusest tuleb vallavalitsusele teada anda, et see registrisse kanda ja jäätmevedajat informeerida.

Nimekirja korterühistutest vaata SIIT!

Tagasi üles