Naiste tugikeskuse nõustaja: igaühel meist on õigus vägivallavabale elule

Saaremaa naiste tugikeskuse nõustaja Kairit Lindmäe

FOTO: Erakogu

"Möödunud 2019. aastal püüdis Saaremaa naiste tugikeskus aidata kokku viitkümmet naist," kirjutab keskuse nõustaja Kairit Lindmäe. "Suurem osa meieni jõudnud juhtumitest oli seotud vägivallaga elukaaslaste vahel. Paaril korral tuli meil aga aidata lahendada ka ema ja lapse vahel toimunut."

Meie poole pöördutakse eelkõige füüsilise vägivalla probleemiga. Vestluste käigus selgub, et tegelikult on sellistes peredes läbipõimunud kõik vägivalla liigid – vaimne, materiaalne, seksuaalne. Inimesed lihtsalt ei pea väiksemaid nügimisi, tõukamisi, telefoni kontrollimist, soovimatut seksuaalset vahekorda jmt vägivaldseks käitumiseks.

Enamikus peredes olid ohvriteks ka alaealised lapsed – on ju nemad samuti kannatajad, mitte üksnes pealtnägijad.

Et naisi aidata, pakume neile juhtumipõhist individuaalset esmast kriisi-, psühholoogilist ja  juriidilist nõustamist. Lisaks sellele on meie klientidel ka grupitöö võimalus – kord kuus toimuvatel kohtumistel saavad naised osaleda erinevates ülesannetes ja tegevustes, mis aitavad neil ennast (taas)leida ja enesekindluse taastada. Koostööl on oma võlu ja tulemused saabuvad kiiremini.

Aasta jooksul oleme teinud aktiivset koostööd Ohvriabi, politsei- ja piirivalveameti, Saare maakonna omavalitsuste, prokuratuuri, kohtu, erinevate advokaatide, perelepitajate, Pärnu naiste tugikeskusega jne. Et lapsi aidata, teeb meie keskus koostööd vallavalitsuse lastekaitseteenistuse ja lasteasutustega.

Enamasti pöörduvad meie tugikeskuse poole vägivallaohvrid ise, kes on saanud keskuse kohta infot sotsiaalmeediast või muudest teabekanalitest või meie koostööpartneritelt riiklikust ohvriabist või politsei- ja piirivalveametist.

Õnneks annavad vägivalla ohvritest juba teada ka naabrid, ohvri tuttavad ja lähedased, kes arvavad, et midagi on valesti ning soovivad keskuselt juhiseid, kuidas olukorda sekkuda, ohvrit ja tema peret abistada.

Aitäh, kõigile, kes on märganud vägivalda enda ümber ja sellest teada andnud. Koos panustades saab elu meie kodusaarel turvalisem. Kõigil on õigus elada vägivallavabas ühiskonnas.

Saaremaa naiste tugikeskuse poole saab ööpäevaringselt pöörduda anonüümselt, helistades telefonil 53 098 919, kirjutades aadressil saaremaanaistetugikeskus@gmail.com või võttes ühendust Facebookis Saaremaa naiste tugikeskuse lehel

Mõtleme koos ja leiame su probleemidele lahenduse! Vägivallale ei ole õigustust ja väljapääs vägivallast on olemas.

Tagasi üles