Kuressaare vanimat piirkonda ootab ees põhjalik uuenduskuur

Tolli ja Pika tänava remont

FOTO: SH

Saaremaa vallavalitsuses küpseb plaan rekonstrueerida põhjalikult terve Tolli tänav ja Pika tänava lõik Tolli tänava ristist kuni Vanalinna koolini välja.

"Eesmärk on välja töötada terviklik lahendus, mis sellel lõigul tulevikus olla võiks," ütles valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk.

Pika, Tolli ja Lossi tänava pargipoolsete kvartalite kohal ja praeguse pargi alal asus tõenäoliselt keskaegne Kuressaare asula. Seal olid linna teadaolevalt vanim kirik ja kalmistu, seetõttu teeb vallavalitsus rekonstrueerimistöid ette valmistades koostööd muinsuskaitseametiga.

Näiteks on varem leitud 15.–16. sajandist pärit esemeid Lasteaia tn 11 kinnistult ning on alust arvata, et tänavakatendite all võib olla säilinud linna varasem kultuurkiht.

Kuressaare tänavate asfalteerimist alustati 1938. aastal ja teadaolevalt on tänavate all säilinud viimane, 20. sajandist pärinev munakivisillutis. Näiteks Pikal tänaval laoti munakivisillutist veel 1950-ndatel aastatel ning 1970-ndate teises pooles tõsteti teepinda enne asfalteerimist kuni poolemeetrise kruusatäitega. Sama on teada ka Tolli tänava kohta. Selle tagajärjel on hoonete soklid pinnasesse "uppunud" ja niiskus kahjustab oluliselt hooneid.

Vallavalitsuse plaanitud tööde kavas on paigaldada nii sõidu- kui ka kõnniteele uued katendid, uuendada kommunikatsioone, paigaldada bussiootepaviljonid ja istepingid. Kaaluda tuleks ka kõnnitee vajalikkust Tolli tänaval Pargi ja Lasteaia tänava vahelises lõigus, kus praegu on kõnnitee vaid ühelpool tänavat.

Projekteerimisalasse jääb kolm väiksemat väljakut. Lasteaia ja Tolli tänava ristumiskohas oli ajalooliselt Sõrve turg, kus Tolli tn 7 ees on säilinud kaev. Tolli ja Pika ning Pika ja Kauba tänava liitumiskohta tekkinud kolmnurksed väljakud on omased Kuressaare ajaloolisele tänavavõrgule.

Muinsuskaitseameti eritingimuste spetsialist Reesi Sild märkis, et oluline on taastada võimalikult ajastukohane tänavaruum või kasutada ajaloolise tänavaruumi elemente vähemalt osaliselt. See tähendaks munakivikatte taastamist minimaalse sõiduraja laiuse kõrval eelkõige endisel Sõrve turul, kolmnurksetel platsidel ja teistel laiematel teelõikudel.

Kuna kavas on ulatuslik rekonstrueerimine, tuleks muinsuskaitseameti hinnangul kavandada teede langetamist nende 50–100 aasta tagusele tasemele.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht rääkis, et Saaremaa vallavalitsusel on soov terve Kuressaare linn ühtselt jalakäija- ja rattasõbralikult planeerida, seejuures on üks oluline tervikliku Kuressaare (liiklus)ruumi element ka Pikk tänav.

"Kas, millises osas ja millal täpselt välja ehitatakse, on praegu veel selgusetu," lisas majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk.

Tagasi üles
Back