2020 – Sigarexiti aasta

Sigaret

FOTO: unsplash.com

"Aasta algusest on paar nädalat möödas ja tubakast loobumise kampaania Sigarexit hooga käima läinud," ütleb Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist, Minni Saapar. Tema sõnul leidub Sigarexiti valinute seas ka Saaremaa inimesi.

Minni Saapar, Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist

FOTO: Erakogu

Miks sai kampaania nimeks just Sigarexit, erilist peamurdmist ei vaja – eks siin sai ära kasutatud poliitilist skandaali Brexiti ümber. Tähendab ju ka sigarettidest loobumine väljaastumist – tubakasõltuvusest.

See, kui kaua suitsetamisharjumusest vabanemine aega võtab, sõltub inimesest. Mõni suudab lõpetada päevapealt, teine proovib mitu korda.

On neid endiseid suitsetajaid, kes ütlevad: see, kas suudad tubakast vabaneda või mitte, on kinni su enda peas. Ning et tahtejõudu kasutades saab suitsetamise maha jätta ka päevapealt. 

Apteegid tulevad appi

Kindlasti on see, kas inimene suudab tubakast loobuda, suuresti kinni ka tema mõtlemises. Samas mängib siin rolli ka nikotiinisõltuvus. Kõigil suitsetajail ju nikotiinisõltuvust ei ole. Nemad on tubakast loobumisel eelisseisus.

Paraku suudab suitsetamisest esimesel katsel loobuda väga väike osa suitsetajaid. Seetõttu soovitan neil, kel kindel otsus tubakast loobuda, paluda nõustaja abi.

Tubakast loobumist hõlbustavaid abivahendeid saab osta ka apteekide käsimüügist, ent nende efektiivsus sõltub sellest, kui teadlikult neid tarvitatakse. Ka käsimüügist saadavate abivahendite kasutamine vajab juhendamist, et valida õige doos ja teada õiget kasutusviisi. Tihtipeale on kasulik erinevaid vahendeid kombineerida.

Kui proovida tubakast loobuda justkui möödaminnes, korralikult läbi mõtlemata, ise käsimüügist huupi midagi ostes, siis ei pruugi sel katsel soovitud tulemust olla. Kui aga mõelda asi juba ette hoolega läbi, teha endale korralik plaan ja kasutada ka meditsiinisüsteemi abi, on tubakast loobumine kindlasti tulemuslikum.

Mis mulle endale Sigarexiti kampaania juures heameelt teeb – see, et oleme oma nõustajate ringi laiendanud. Kui varem nõustasid tubakast loobuda soovijaid arstid, siis selleks, et parandada teenuse kättesaadavust suurtest keskustest kaugemal – sealhulgas Saaremaal –, oleme tubakast loobujaid nõustama koolitanud ka apteekreid.

Nüüd saavad Saaremaa inimesed, kes tubakast loobumiseks nõustaja abi soovivad, pöörduda nii Kuressaare haiglasse kui ka Kuressaare Pereapteeki (Tallinna tn 23) ja Saare Selveri Südameapteeki.

Tõsi, apteekrid ei saa pakkuda päris sama teenust, mis arstid, kuna nad ei saa määrata retseptiravimeid. Kuna aga apteegid asuvad rohkemates kohtades ja on pikemalt avatud, loodame, et tänu apteekide liitumisele meie kampaaniaga jõuab Sigarexit suurema hulga inimesteni.

Kui tervisestatistikat vaadata, on põhjust rõõmustada – kümne aastaga on tubakatarbimine märgatavalt vähenenud. Värskeimad andmed on küll alles avaldamata, ent muutusest annab hea pildi see, kui võrrelda 2008. ja 2018. aastat.

Masu ajal, 2008. aastal olid Eesti elanikest igapäevasuitsetajad koguni 39% meestest ja 17% naistest. Kümme aastat hiljem, 2018. aastal oli meeste seas igapäevasuitsetajaid 23% ja naiste hulgas 12%.

Sigarettide hinnatõus

Suitsetajate arvu kahanemise põhjuseks võib olla see, et kümne aastaga on tublisti tõusnud nii sigarettide hind kui ka inimeste terviseteadlikkus. Muidugi võib siin olla teisigi mõjureid.

Mida võib täheldada noorte seas – suitsetamine ei ole enam populaarne. Noored peavad seda "hobi" kulukaks, tervist ja keskkonda kahjustavaks ning mõttetuks. Paljudes ringkondades ei suitsetata üldse.

Samuti on tubaka populaarsuse vähenemises rolli mänginud erinevad suitsetamisvastased meetmed. Kui restoranides, baarides ja teistes vaba aja veetmise kohtades 2007. aastal suitsetamine seadusega keelati, tundus see vaat et drastiline samm. Mäletan suitsetajate pahameelt: mis mõttes ei saa enam kohvikus suitsu teha?

Praegu, mil sellest seadusemuudatusest on möödas üle tosina aasta, tunduks ebanormaalne pigem see, kui keegi söögikohas kõrvallauas suitsu ette paneks. Ühiskondlikud hoiakud on selle ajaga kindlasti päris kõvasti muutunud.

See, kas kohvikute-restoranide väliterrassidel suitsetada tohib, sõltub pigem seda söögikohta pidavast ettevõttest. Kui söögikoht on mõeldud pigem peredele, siis terrassidel suitsetada tavaliselt ei lubata. Küll aga on see lubatud baariatmosfääriga kohas.

Tagasi üles