Saaremaa Haldus sai aasta alguses uut hingamist

Ainer Tiitson, Saaremaa Halduse juhataja

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Kalmistute hooldamise tase tehtavate muudatuste tõttu ei lange. Vastupidi – püüame jõud ühendada, et kalmistute heakord veelgi paraneks,” kirjutab Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson.

Viimastel nädalatel on ajakirjandus mitu korda kirjutanud Saaremaa Halduse tegemistest. 

Praegu on sobiv hetk sel teemal pikemalt peatuda. Oleme oma käesoleva aasta plaanid ja tegemised suuresti juba teinud ning vallavalitsusele ka tutvustanud.

Saaremaa Halduse eelkäija Lääne-Saare Haldus loodi neli aastat tagasi, et hoida korras avalikud alad ja teed ning Lääne-Saare allasutuste hooned ja territoorium. 

Valdade ühinemise järel nimetati ettevõte Saaremaa Halduseks ning ettevõttega liideti Leisi Kommunaal, kes Leisi piirkonnas sarnaste ülesannetega tegeles. Sellest aastast aga on Saaremaa Haldus tublisti suuremaks kasvanud: sellega liideti ka kõigi teiste osavaldade haldustöötajad – sealhulgas kalmistuvahid ja koristajad – ning kõik senised tööülesanded.

Kolm piirkonda

1. jaanuari seisuga on Saaremaa Haldusel 74 töötajat, lisaks seitse inimest, kes toimetavad üksikobjektidel käsunduslepingu alusel. Saaremaa Haldust võib seega pidada arvestatava suurusega ettevõtteks, millel on töötajad igas Saaremaa nurgas.

Valmistusime muudatusteks juba möödunud aasta lõpus. Oleme Saaremaa jaganud kolmeks, igas piirkonnas oma haldusjuht. Haldusjuhi otsinguil tegime tõenäoliselt viimase aja rekordi – ühele kohale kandideeris lausa 42 inimest! Hakkasime üle vaatama meeskondi ning kaardistama töökohustusi ja -mahtusid, et ettevõte tõhusalt tööle saada. 

Tänaseks on meeskonda puudutavad otsused suuresti tehtud ning saame ennekõike keskenduda tööle.

Mille eest Saaremaa Haldus vastutab? Toon välja neli suuremat valdkonda: 

1. Avalike alade heakord – eelkõige muruniitmine ja trimmerdamine, lehtede ja prahi koristamine. Olgu mainitud, et avalikke alasid, mida igal aastal niidame, on üle miljoni ruutmeetri!

2. Kaks korda aastas niidame valla teeääri – kokku 800 kilomeetrit –, eemaldame võsa, korraldame talihooldust 64 lumelükkamispiirkonnas.

3. Teeme valla allasutustes – koolides, lasteaedades ja rahvamajades – pisiremonttöid ning hoiame korras territooriumi.

4. Hoiame korras kõik valla kalmistud (välja arvatud Kudjape kalmistu, mille heakorra eest vastutab Kuressaare Linnamajandus).

Ühendame jõud

Viimasel ajal ongi ehk enim räägitud kalmistute hooldamisest ja kalmistuvahtidest. Kinnitan veel kord: kalmistute hooldamise tase muudatuste tõttu ei lange. Vastupidi – püüame jõud ühendada, et kalmistuid veel paremini korras hoida. Heaks näiteks saab juba tuua Saia kalmistu, kus paar nädalat tagasi toimetas korraga 15 ettevõtte töötajat kogu Saaremaalt. Varem ei saanud me niimoodi jõude ühendada. 

“Paar nädalat tagasi toimetas Saia kalmistul korraga 15 ettevõtte töötajat kogu Saaremaalt. Varem ei saanud me niimoodi jõude ühendada.”

- Ainer Tiitson, Saaremaa Halduse juhataja

Saaremaa kalmistud pole ühtviisi hoolt näinud. Mõnes on juba hingedepäevaks kõik sügistööd tehtud ja kalmistu piltlikult öeldes läigib, samas on kalmistuid, kus peame hooldamisele suuremat tähelepanu pöörama. 

Siinjuures täname ka kohalikke elanikke, kes meile vajakajäämistest teada annavad ning teevad ettepanekuid, kuidas kalmistu eest paremini hoolt kanda. 

Tänavustest plaanidest veel. Kuna meie meeskond kasvas eelmisel kuul rohkem kui kaks korda, siis neile peab jätkuma nii töövahendeid, tööriietust kui ka turvavarustust. Lisaks pakume uutele töötajatele võimalust puugihaiguse vastu vaktsineerida, teeme meditsiinikoolitusi ja pöörame tähelepanu töötervishoiule. Kindlasti pole igas väikevallas kõige sellega ühtviisi tegeldud.

Saame aru, et elame aastas 2020, ning kõiki töid ei pea tegema enam reha ja labidaga. Saaremaa Haldus on juba varem kasutusele võtnud näiteks lehepuhurid. Mõne arvates teevad need vaid lärmi, kuid samas vähendavad puhurid oluliselt käsitööd ning kiirendavad lehekoristust ja lumelükkamist. 

Samuti soovime töömahukat lehekoristust veelgi lihtsamaks muuta, hakates selle asemel, et lehti käruga suurtesse hunnikutesse tassida, neid koguma leheimuriga. Kuressaares teeb meie partner Kuressaare Linnamajandus nõnda juba mitu aastat.

Ka meie kalmistuid ootab ees tehnoloogiline uuendus. Oleme alustanud meie valla kõikide kalmistute digitaliseerimise projekti. Täna saab Kudjape ja Kaarma kalmistule maetute kohta internetist kiiresti info üles leida. Tahame 5–6 aasta jooksul digitaliseerida ka kõik ülejäänud kalmistud. 

See muudaks omastele lähedase hauaplatsi leidmise lihtsamaks, aga võimaldaks ka ettevõtetel pakkuda  lillekimbu või leinaküünla hauale toimetamise teenust. Tihti elavad omaksed kaugel ning ei satu just sageli lähedaste hauale, et sinna lilli viia või küünal süüdata. Nüüd piisaks, kui saata teenusepakkujale link, ning kokkulepitud ajal õitsevad hauaplatsil lilled ja põlevad küünlad. Selline teenus saab iga aastaga üha populaarsemaks.

Usun, et kui panustame inimestesse ning tänapäevastesse töövahenditesse, siis saame senist tööd teha veel paremini ning seda valla maksumaksjale ka odavamalt.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles