Endises sõjaväekülas läheb lammutamiseks

Peamiselt maantee ääres asuvate ja Karujärvest kiviviske kaugusel olevate hoonete seisukorda nimetas Linamäe ohtlikuks ning ainuvõimalus ongi need lammutada.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ettevõtja Toomas Linamäe astub sammu edasi Karujärve külas planeeringuga kehtestatud elamuarendusplaaniga ning lammutab endises Dejevo külas kümme hoonet.

1955. aastal ehitatud hoonetes elasid sõjaväelased, kohalikud ning tegutses kauplus. Viimane elanik lahkus külast 2000-ndate alguses. Viiel maaüksusel paiknevate enam kui poole sajandi vanuste hoonete lammutamiseks annab aluse eelmisel aastal kehtestatud detailplaneering, mis näeb ette 62 hektari suuruse ala jagamise kruntideks.

Toomas Linamäe ütles, et tegutseb Karujärvel tasa ja targu. "Siin on ilusad metsad, püüame natuke elu sisse saada," ütles Linamäe. Esialgu tehakse krundid elamuehituskõlbulikuks ja siis vaadatakse edasi: kas turusituatsioon soosib arendajal endal ehitamist või tuleb krunte müüa. Kindlat ajalist plaani paika pandud pole.

Peamiselt maantee ääres asuvate ja Karujärvest kiviviske kaugusel olevate hoonete seisukorda nimetas Linamäe ohtlikuks ning ainuvõimalus ongi need lammutada.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tagasi üles