Päästeamet leidis Saaremaa valla hoonete tuleohutuses puudujääke

Suitsuandur tasub paigaldada magamistoaesise ruumi lakke.

FOTO: Aivar Aotäht

Mullu sai Saaremaa vallavalitsus päästeametilt mitu ettekirjutust tuleohutusnõuete rikkumiste eest.

Ohutusülevaatusel selgus aprillis, et Kuressaares Tallinna tänaval asuva administratiivhoone kolmandal korrusel ei pane sulgemisseadmed tuletõkkeuksi täiesti kinni.

Päästeamet juhtis tähelepanu, et tuletõkkeust ei tohi hoida pidevalt avatuna või seda avatud seisundis fikseerida, kuna lahtisena ei täida tuletõkkeuksed oma eesmärki. Tuletõkkeust võib fikseerida avatud asendis siis, kui spetsiaalne seade ukse tulekahju korral suleb.

Saaremaa vallavalitsus pidi tagama, et maja tuletõkkeuksed täielikult sulguksid, mullu 30. augustiks. Päästeamet hoiatas, et kui ettekirjutus jääb tähtajaks täitmata, võib vallavalitsusele määrata sunniraha 300 eurot.

Teise puudusena leidsid ülevaatuse tegijad, et maja keldrikorruse – ehk endise Punase baari –ja evakuatsioonitrepikoja vahel ei ole nõuetekohast tuletõkkeust. See tulnuks paigaldada mullu 31. detsembriks, muidu oodanuks vallavalitsust 1000 euro suurune sunniraha. 

Kolmandaks tuvastasid päästeameti töötajad, et evakuatsioonitrepikojas ning korruste ja evakuatsioonitrepikoja vaheliste uste kohal pole evakuatsioonivalgusteid. Need tuli paigaldada mullu 30. augustiks. Kui see jäänuks tegemata, võinuks vallavalitsust oodata 300 euro sunniraha maksmine. 

Päästeamet palus vallavalitsusel ettekirjutuste nõuete täitmise kohta teada anda hiljemalt 21. veebruariks. 

Mullu augustis sai vallavalitsus ettekirjutuse tuleohutusnõuete rikkumise kohta Valjala põhikoolis ja Pihtla lasteaed-algkoolis.

Valjala koolis olid puudu mõned avariivalgustid. Ka Pihtla lasteaed-algkoolis puudusid mõned avariivalgustid ja evakuatsiooniteedele suunavad sildid, samuti polnud tuletõkkeustel sulgureid. 

“Ettekirjutuses väljatoodud puudused on kõrvaldatud,” kinnitas Saaremaa vallavalitsuse vallavaranõunik Argo Miller.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles