Saaremaa küsib riigilt neljale teele asfalti

Asfalt. Foto on illustreeriv.

FOTO: unsplash.com

Saaremaa vallavolikogu tegi riigile ettepaneku asfalteerida neli kruusakattega riigitee lõiku.

Jutt käib ligi viie kilomeetri pikkusest Karala–Atla teelõigust, Käesla–Karala–Loona teest alates 23-ndast kuni 32. kilomeetrini, Kahtla ja Ruhve vahelisest umbes viiekilomeetrisest kruusateest ja sama pikast teelõigust Kaarma ja Sauvere vahel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud pöördumises märkis volikogu esimees Tiiu Aro, et need on lisaks kohalikule tähtsusele olulised ka laiemas mõttes. Karala–Atla ja Käesla–Karala–Loona tee asuvad Vilsandi rahvuspargis, mille keskusse Loonal tuleb praegu sõita mööda kruuskattega teed.

Märkimisväärse liikluskoormusega Kahtla–Ruhve tee asub Laimjala kandis ning ühendab Ruhve ja Kahtla küla. Teed kasutab õpilasliin, samuti viib tee Ruhve väikesadamasse. 

Kaarma–Sauvere tee ühendab kahte riigiteed – Tõlli–Mustjala–Tagaranna ja Kuressaare–Võhma–Panga – ning Aste ja Sauvere küla.

FOTO: Saarte Hääl

Tiiu Aro märkis pöördumises, et maapiirkondades ongi eeskätt väljakutseks just kruuskattega teed. Ühelt poolt pärsivad need uute elanike elama asumist ja teisalt vähendavad elukvaliteeti juba seal elavatel elanikel. 

"Ka kohaliku ettevõtluse, sealhulgas Saaremaa ühe kaalukama ettevõtlussektori turismi seisukohalt on head ühendused äärmiselt olulised," lisas Aro.

Tagasi üles