Patsientide nõukogu ⟩ Toetame ravijuht Edward Laanet

Copy
Kuressaare haigla
Kuressaare haigla Foto: Erakogu

Oleme tõsises mures Kuressaare haigla ravijuhi dr Edward Laane vastu suunatud süüdistuskirja pärast, soovime teda toetada ja kirjeldame oma vaatenurka.

Viimased kuud on olnud väga keerulised ja rasked kõikidele eestlastele, eriti saarlastele, kelle side mandriga ära lõigati. Raskes olukorras oli just kohaliku haigla juhtkond see, kes julges võtta vastutuse oma inimeste tervise eest! Dr Edward Laane ja haigla sotsiaalmeedia kanalites jagatud operatiivne info ning praktilised õpetused olid väga vajalikud, mis sisendasid turvatunnet. See oli tagasiside meie inimestelt, keda esindame.

Suur tänu kogu Kuressaare haigla meeskonnale ja mandrilt appi tulnud abilistele.

Dr Edward Laane on töötanud Kuressaare haigla ravijuhina kaks aastat ja toonud selle aja jooksul siia palju uusi suundi patsiendikeskse arstiabi suunal. Oluline osa sellest on tema initsiatiivil haiglasse vastuvõtte tegema palutud erialaarstid, kelle vastuvõttudele pidid saarlased varem mandrile sõitma. Näiteks meditsiinigeneetik dr Kairit Joost, gastroenteroloog Triin Remmel, kopsuarst Erve Sõõru, hematoloog-veritsushaiguste spetsialist Ines Vaide, kurgu-nina-kõrvaarstid dr Oliver Vaide ja vastuvõtte jätkav dr Erik Luht. Toimunud on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogide dr Kristiina Ojamaa, dr Tiina Tuule ja dr Kerli Kuuse vastuvõtud. Koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga on laiendatud regulaarsed reumatoloogide vastuvõtud (dr Kati Otsa, dr Karin Laas, dr Sandra Meisalu, dr Tiina Veldi, dr Margus Pail).

Ühe olulise sammuna ning koostöös Tallinna tervishoiu kõrgkooli ja Eesti Õdede Liiduga avati Kuressaare haigla ruumides 2019. aastal rakenduskõrghariduse õe õppekava õpe. Üliõpilased olid haiglale suureks abiks kriisi ajal.

Keemiaravi Kuressaarde toomisega asus dr Laane koostöös Saaremaa vähiühinguga tegelema juba 2018. aastal. Hakkasid toimuma regulaarsed onkoloogide vastuvõtud ning kohapeal keemiaravi pakkumise ettevalmistused. Dr Laane on alati leidnud aega ühingu juhtidega kohtumiseks ja keeruliste üksikjuhtumite puhul lahenduse leidmiseks.

Kuressaare haigla eesotsas dr Laanega oli esimene Eesti haiglatest, kus kutsuti kokku  patsientide nõukogu, mille eesmärk on juhtida tähelepanu haigla töö kitsaskohtadele ja vajadustele patsientide vaatevinklist. Kõike seda eesmärgiga muuta haigla patsientidega seotud protsessid võimalikult patsiendikeskseks. Idee sai dr Laane kui suure rahvusvahelise kogemuse ja võrgustikuga tipparst külaskäigult Helsingi ülikoolihaiglasse.

Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise aluseks on kindlasti patsiendikeskne tervishoiusüsteem, seda on kinnitanud ka haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. Oleme nüüdseks pea aasta olnud selle nõukogu liikmed ja jälginud kõike, mis patsiendi vaatevinklist haiglas oluline on. Meie vahel toimuvad pidevalt edasiviivad arutelud ja diskussioonid.

Patsiendikesksete teenuste arendamisel on dr Laane eestvedamisel juba palju ära tehtud ja jätkumas. Näiteks:

- Käesoleva aasta veebruaris alustas just Kuressaare haiglas tööd Eesti esimene veritsushaigustega patsientide rehabilitatsiooniprogramm, mis pakub nüüdsest parimat          patsiendikeskset veritsushaiguste ravipraktikat Eestis.

- Täna töötame selle nimel, et eridieedi vajadustega patsiendid saaksid haiglaravil olles parima raviskeemi ja toitumisplaani toetava menüü.

- Lisaks sellele on töös haiglas liikumise ja teenustel osalemise muutmine patsiendile juurdepääsetavamaks ja mugavamaks (kaldteed, viidad, istepingid jne).

Patsientide nõukogu üheks oluliseks ülesandeks on viia haiglas toimuv info patsientideni ja vastupidi. Dr Laane tõi esimesena senistest haiglajuhtidest avalikult välja kogukonna ja haiglavahelise infovahetuse rolli olulisuse.

- Siin toimuvad erialased loengud kogukonnale, mida Kuressaare haiglas kunagi varem süsteemselt läbi viidud ei ole.

Oleme mures kujunenud olukorra pärast, sest dr Laane suur patsiendikeskne töö on ohustatud. Loodame siiralt, et kriisi ajal muutuste tekitatud vastasseis ei halvenda saarlastele ravi kättesaadavust.

Kuressaare Haigla Sihtasutuse Patsientide Nõukogu liikmed:

Ingrid Põldemaa, Saaremaa Reumaühing MTÜ esindaja, Patsientide Nõukoja juht

Siiri Rannama, Saaremaa Vähiühing MTÜ esindaja

Ave Kaal, Saaremaa Diabeediselts MTÜ esindaja

Meelis Krämann, patsientide esindaja

Veronika Allas, Saaremaa Puuetega Inimeste Koja esindaja

ja Killu Kaare, Eesti Hemofiiliaühing

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles