Saaremaa supelrandades on veekvaliteet väga hea

Mändjala rand.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Suplusvee kvaliteeti jälgib terviseamet tänavu Saaremaal kolmes supelrannas: Mändjala rannas, Kuressaare supelrannas ja Karujärvel. Esimese mõõtmise järgi, mis tehtud mais, on kõigis neis randades veekvaliteet väga hea.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Lembi Tiksi sõnul on selle suplushooaja suurim muudatus see, et avalikes supluskohtades ei nõuta enam riietuskabiinide, tualettruumide ja prügiurnide olemasolu.

"Muudatuse tingis asjaolu, et vana korra kõrged nõudmised tekitasid praktilises elus paljudele supluskohtade valdajatele probleeme ning takistasid seega supluskoha asutamist," ütles Tiks, kelle sõnul pole supluskohana mitteregistreeritud veekogu valdaja kohustatud ka võimalikku reostusohtu näitavaid veeproove tegema. Tulemuseks oli tema sõnul olukord, kus inimesed käisid suplemas supluskohtades, mille veekvaliteet ei vastanud nõuetele.

Tiksi sõnul ei saa terviseamet sellistes kohtades suplemist takistada, mistõttu tuleb suurendada seiratavate supluskohtade arvu. "Kuna eelkõige on tähtis kaitsta inimeste tervist, on oluline suurendada avalike supluskohtade arvu ja motiveerida nende haldajaid vee kvaliteeti regulaarselt kontrollima," nentis Tiks. "Sel aastal on näha, et huvi veekogu supluseks avada ja seega vee kvaliteeti kontrollida on eelmise aastaga võrreldes suurem."

Supluskohad peavad olema suplushooajal hooldatud ja korrastatud. Supluskohas on alati olemas suplejatele nähtavas kohas suplusvee kvaliteedi info ja supluskoha valdajate kontaktandmed. Kuna inimesed on harjunud suplemas käima ka avalikes looduslikes veekogudes, tuleks suplejail alati ka ise vee puhtuses veenduda.

Veekogu sobivuses on põhjust kahelda näiteks siis, kui vees on näha mistahes materjalist hõljuvaid esemeid, õlikilet või on vesi läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga või kui veekogu lähedal asub võimalik reostusallikas, nagu kanalisatsiooni väljalasketoru või sadam. Sellel aastal ei tohi avalikes supluskohtades unustada ka mõistliku vahemaa hoidmist teiste inimestega.

Tagasi üles