Koroonakriis annab tagasilöögi Sandla sadama arenguplaanile

VÄÄRIVAD PAREMAT: Kukessaare rannast saab merele ka praegu, kuid paatide hoiutingimused on väga halvad.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Sandla elanike lootus teha korda sadam ja laiendada puhkeala lükkub suure tõenäosusega vähemalt aasta võrra edasi.

Sandla sadama ja puhkeala väljaehitamise detailplaneeringu koostamine maksab 4600 eurot, mida Saaremaa vald ei ole koroonakriisist tekkinud rahapuudusele viidates nõus sel eelarveaastal katma. Juhul kui sadamast huvitatud Sandla külaselts ise raha ei leia, jätab vald detailplaneeringu algatamata. See tähendab, et planeeringu algatamine lükkub vähemalt aasta võrra edasi ja samavõrra lükkub edasi tulevikku ka puhkeala kordategemine.

Külaselts pole tekkinud olukorda veel arutanud, kuid siiani lootsid Sandla külaseltsi liikmed planeeringukulude katmisel just vallale.

4,13 ha suurusel Puhkeala maaüksusel soovib Sandla külade selts teha korda puhkeala ja sadama ning ehitada sadamahoone. Vähemalt pool sajandit on puhkealal tehtud jaanituld, korraldatud suguvõsa ja jahimeeste kokkutulekuid ning peetud sünnipäevi.

Sandla sadamakohast Kukessaare rannas hakati merel käima 1890. aastast. Sadamakohast käiakse merel ka praegu, kuid paatide hoiustamistingimused on väga kehvad.

Tagasi üles