Jätkub Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala inventeerimine

, Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik
Copy

Esimene osa Kuressaare vanalinna inventeerimisest viidi läbi 2019. aasta suvel. Nüüd tööd jätkuvad ja hõlmavad peamiselt Tallinna tänava ümbrust. Tööd viiakse läbi kontaktivabalt ja inventeerimine algab 10. juunil.

Majaomanikud ise samal ajal kodus viibima ei pea, inventeerijad vaatlevad hooneid tänavalt, kuid tulemuste täpsuse huvides oleks väga hea, kui omanikud lubaksid kaardistajaid ka oma hoovidesse. Kindlasti julgustame majaomanikke olema inventeerijatega avatud, tutvustama oma maju ning nendega seotud lugusid ja kultuuriväärtuslikke detaile.

Kuressaares viivad inventeerimise läbi Muinsuskaitseameti lepingulised partnerid Kätlin Kaganovitš, Pille Vilgota, Astra Sauga, Ksenia Vaher ja Sandra Mälk.

Tööde käigus tehtud fotosid kasutatakse hoonetele kaitsekategooriate määramisel alusmaterjalina, kultuurimälestiste registri täiendamisel kasutatakse vaid hoonete välisvaateid ja fotosid ilma inimese kujutiseta.

Eriolukorraga seotud piirangute tõttu lükkus 2020. aasta kevadel toimuma pidanud esialgseid inventeerimistulemusi ja uue kaitsekorra põhimõtteid tutvustav avalik koosolek septembrisse.

2019. aastal alustas Muinsuskaitseamet uue kaitsekorra koostamisega Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale, kaasates protsessi kohaliku omavalitsuse, linnaelanikud ja valdkonna eksperdid.

Kaitsekorra eesmärk on toetada senisest enam vanalinna eripära säilimist ja tõsta teadlikkust kohalikest väärtustest. See võimaldab paremini kasutada pärandit ja selles loodavat väärtust ka linna arengus.

Kaitsekorraga jagatakse muinsuskaitseala hooned kaitsekategooriatesse, millele kehtivad tööde tegemisel erinevad nõuded. Jaotuse aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimine, mis tähendab seda, et hoone vaadatakse kohapeal üle ja pildistatakse.

Rohkem infot Muinsuskaitseameti kodulehelt: www.muinsuskaitseamet.ee/kuressaarekaitsekord

Lisainfo:

Pille Vilgota, Inventeerimismeeskonna koordinaator, 55642323, pillevilgota@gmail.com

Kaarel Truu, vanalinnade nõunik, 5261516, kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee

Keidi Saks, Saaremaa nõunik, 53089199, keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee

Üllar Alev, Saaremaa nõunik, 58666168, ullar.alev@muinsuskaitseamet.ee

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles