Vald nõuab jäätmevedajalt prügilepingute sõlmimist

FOTO: Sander Ilvest

Saaremaa vallavalitsus tegi OÜ-le Prügimees ettekirjutuse, millega kohustab Lääne-Saaremaa jäätmevedajat liitma korraldatud jäätmeveoga sadakond kinnistut, millel seni vastav leping puudub.

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna andmetel on Prügimees jätnud korraldatud jäätmeveoga liitmata 27 kinnistut Nasva alevikus, 49 kinnistut Lahekülas ja 19 kinnistut Salme alevikus. “Ettekirjutusega saatsime jäätmevedajale nende kinnistute nimekirja koos omanike andmetega. Oleme palunud jäätmevedajat meid viivitamatult teavitada, kui meie andmed kinnistute jäätmeveoga liitmise osas pole õiged,” ütles vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel.

Kogu veopiirkonna kinnistute andmed saadeti Prügimehele 2019. a detsembris pärast hankelepingu sõlmimist ning selle aasta 1. märtsiks pidid kõik need kinnistud olema liidetud korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeid ei veeta vaid nendelt kinnistutelt, mis vallavalitsus on korraldatud jäätmeveost vabastanud, mille osas on registreeritud ühiskonteineri kasutamine ning kinnistutelt, millel on kehtiv jäätmeluba.

Ettekirjutus kohustab Prügimeest nimekirjas toodud kinnistud jäätmeveoga liitma 15 päeva jooksul.

Tagasi üles
Back