Vallavalitsus noomis pakendiorganisatsiooni

VÄIKESED AVAD: Kotti kogutud pakendeid korraga konteinerisse panna ei saa.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Saaremaa vallavalitsus saatis OÜ-le Tootjavastutusorganisatsioon märgukirja pakendikonteinerite liiga väikeste avade eest palvega see puudus hiljemalt juuli lõpuks kõrvaldada.

Abivallavanem Jaan Leivategija juhtis TVO tähelepanu, et Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja järgi peavad klaaspakendi kogumismahuti täiteavad olema vähemalt 20-sentimeetrise läbimõõduga, segapakendi ning paber- ja kartongpakendi kogumismahutil aga vähemalt 30-sentimeetrise läbimõõduga või suurusega 20x30 cm.

Leivategija sõnul raskendavad nõutavatest väiksemad avad konteinerite kasutamist ja soodustavad mahutite ümbruse reostamist.

Leivategija märkis, et üks võimalus on eemaldada konteineri täiteava plastikkate ja asendada see kummi või mõne muu materjaliga, mis katab täiteava ja kaitseb konteineris olevat materjali sademete eest.

Samuti tõdes vallavalitsus märgukirjas, et TVO alltöövõtja sorteeris vähemalt kahel korral konteinerite sisu mitte jäätmekäitluskohas, vaid kohapeal ehk Kitzbergi tänava parklas mahuteid tühjendades.

"Palume Teil juhtida oma alltöövõtja tähelepanu asjaolule, et jäätmete sorteerimine pakendikonteinerite tühjendamise käigus linnaruumis asuvas parklas on vastuolus jäätmeseadusega ja selline tegevus tuleb kohe lõpetada," kirjutas abivallavanem.

Tagasi üles