Õpiränne aitab oma kooli paremaks muuta

Porto, Portugal.

FOTO: unsplash.com

"Õpirännetelt ja koolitustelt välismaal saab juurde erialast ja keelelist enesekindlust ning hulga uusi sõpru, kellega koostööd teha," kirjutavad Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin ning õpetajad Madli Varik ja Ülle Kreos.

Möödunud õppeaastal osales Kuressaare Vanalinna kool projektis "Terve kool", et juurutada uuenevat ja kaasavat õpikäsitlust ning tegutseda tervist edendava kooli nime vääriliselt.

Selles projektis pannakse rõhku sellise õpikeskkonna loomisele, mis vastaks tänapäeva nõuetele ning arendaks õppijat nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Euroopa Liidu programmist Erasmus+ kaasrahastatud projekti üheks osaks olid õpetajatele mõeldud õpiränded ja koolitused. Rahvusvahelistel koolitustel osales viis meie kooli õpetajat.  

Direktor Tõnu Erin õppis Portugalis Portos, kuidas saavutada koolis hea mikrokliima ja tasakaalustatud suhted koolipere liikmete vahel. Koolitus Portugalis keskenduski valdavalt inimestevahelistele suhetele, mis on aluseks üksteise mõistmisele ja koostööle. Tähtis on anda oma mõtteid edasi selgelt ja üheselt mõistetavalt, et mitte probleeme tekitada. Probleeme aga saab lahendada suheldes. Sageli leidub lahenduse võti meis endis – peame ise oma võimaluste seast õige lahenduse leidma. Siin tulebki mängu coaching ehk maakeeli oskuslik juhendamine, et oma võimalustes selgusele jõuda. 

"Sain juurde erialast ja keelelist enesekindlust ja hulga toredaid sõpru, kellega jagasime kontakte uute projektide algatamiseks," ütleb direktor. 

Ülle Kreos ja Madli Varik õppisid Portugalis Esposandes, mismoodi toimib igakülgne õpe väljaspool klassiruume, kuidas planeerida matku, väljasõite, ekskursioone. Saarlased tutvusid Portugali kauni ja mitmekesise looduse, kohalike kultuuriväärtuste ja toidukultuuriga, osalesid koguni surfitunnis. 

Sageli leidub lahenduse võti meis endis – peame ise oma võimaluste seast õige lahenduse leidma.

"Kursus andis meile kinnitust, et oleme oma õpilastele loodusretki ja matku korraldades õigel teel," laususid õpetajad. "Õues õppimine ja õpetamine teevad õnnelikuks!"

Ülle Pihelpuu ja Liane Trei osalesid Küprose pealinnas Nicosias kursusel, kus õppisid, kuidas luua õppijate seas positiivne kliima, et õppimine oleks efektiivne. Meie õpetajad tutvusid erinevate psühholoogiliste ja emotsionaalsete võtetega, kuidas tunnis erinevaid isiksuse tüüpe märgata ja vastavalt sellele käituda. Saarlased õppisid kasutama emotsionaalse vabaduse tehnikat ning hingamistehnikat, mis aitab stressist vabaneda. Meie õpetajatele meeldis, et koolitused toimusid lisaks siseruumidele veel erinevais paigus – näiteks rannas, mägedes – ning pakkusid erinevaid tegevusi nagu jooga, kajakisõit, maastikumäng. 

Rahvusvahelistel koolitustel oli tore näha, et erinevate riikide õpetajatel jagub nii palju sära, energiat ning tahtmist õppida ja uut kogeda! 

Pärast projektis osalemist on meie õpetajad koostanud uusi õppematerjale ja neid oma ainetundide läbiviimiseks kasutanud. Nii on tunnid muutunud mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Samuti oleme võtnud uued lähenemised, võtted ja nipid sotsiaalse läbisaamise tasakaalustamiseks kasutusele ka oma koolis. Tõepoolest, kooli sisekliima on seeläbi paranenud. 

Pärast õpirändeid ja koolitusi on meie õpetajail rohkem entusiasmi ka oma kolleege rahvusvahelistesse projektidesse kaasata. Nii andsid sel õppeaastal erinevatesse projektidesse oma panuse mitmed kolleegid, kes seda varem teinud ei ole.

Paraku pole me koroonaviiruse leviku tõttu saanud teoks teha kõiki plaanitud ettevõtmisi. Nii toimusid meil projektõppepäeva asemel väikestes gruppides õuesõppetunnid, kus lapsed said liikuda looduses, õppida taimi tundma, teha fotosid ja neist kollaaže koostada. Kõik aga, mis seni koroona ja eriolukorra tõttu tegemata, saab edaspidi kindlasti teoks!

Tagasi üles