Ehitusettevõtted ei hooli ohutusnõuetest

Ehitustööline. Foto on illustreeriv.

FOTO: unsplash.com

Saaremaal kuut ehitusobjekti kontrollinud tööinspektsioon leidis ohutusnõuete rikkumisi neil kõigil. 

Eestis kokku 58 objektil töövahendeid, redeleid ja tellinguid, isikukaitsevahendeid, tööd katustel ning dokumentatsiooni kontrollinud inspektsioon võttis Saaremaal luubi alla Ehitus5Eco OÜ, Bauest OÜ, Spetsiaalne OÜ, Tesman OÜ ja Aara OÜ ehitusplatsid.

Inspektorid tuvastasid Saaremaa objektidel, et tellingutel töötatakse ilma kaitsekiivrita, lahtistel avadel puuduvad kaitsepiirded ning koordinaatorid ei koosta ehitusplatsi iganädalase kontrollimise kohta akti.

“Probleemid likvideeriti kohe,” kinnitas inspektsiooni meedianõunik Kristel Abel

Eestis kontrollitud 58 ehitusplatsist olid kõik ohutusnõuded täidetud vaid üheksal objektil. 

Enim probleeme leidsid inspektorid kaitsepiirete kasutamisel lahtiste avade ja treppide ees, samuti polnud paljudel objektidel korras tellingud, millel puudusid osaliselt või täielikult kaitse- või vahepiirded. Kontrollitud ehitustõstukid vastasid siiski kõik nõuetele. Inspektsiooni andmeil on redelite korrasoleku ja kasutamisega seotud rikkumiste arv õnneks  vähenenud. 

Kolmandikul objektidest ei olnud töötajatele antud kukkumiskaitsevahendeid. Ainult kahel objektil olid korras ohutusvööd, turvarakmed, ohutustrossid ja -köied. 

Endiselt on probleeme kaitsekiivri kasutamisel. Kiivrid on töötajatele küll antud, ent neid ei taheta kanda. Töötajad tõid põhjenduseks, et kiivril pole lõuarihma ja kummardamisel kukub see peast ära. Inspektsioon leidis, et tööandjail oleks mõistlik kohe korralikud kiivrid soetada. Katusetöid tehti külastatud objektidel vähe, ent rikkumised avastati neist pea pooltel. 

Inspektsiooni andmeil on ehitusplatsidel juhtunud tööõnnetuste peamine põhjus kõrgelt kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks saanud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse, leiab inspektsioon.

Tagasi üles