Tuulte Roosi lasteaeda hakkab juhtima Liis Madisson

Liis Madisson Elliga.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia uueks juhiks valiti nelja kandidaadi hulgast praegune Pärsama Lasteaia juhataja Liis Madisson.

Abivallavanem Helle Kahmi sõnul tuli valik Liis Madissoni osas üksmeelselt, põhinedes kandidaadi visiooni selgusel ja avatusel: „Liis on kahtlemata noorema põlvkonna juht, kellel on julge ja selge nägemus kaasaegsest lasteasutuste arengusuundadest ja koostööst erinevate osapoolte vahel. Soovime talle tarkust ja järjekindlust oma ideede elluviimisel!“

Abivallavanem lisas, et ka senini on lasteaeda hästi juhitud ning laste poolt palavalt armastatud. Seda enam on tähtis, et ka uue juhi valimisel olid olulisteks kriteeriumiteks nii erialane pädevus kui ka senine juhtimiskogemus.

Liis Madissonil on magistrikraad haridusteaduse alal, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse erialal. Ühtlasi on ta läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi.

Tulevane direktor ise kirjeldab ennast ja tulevast töökohta järgnevalt: “Mind on alati võlunud Tuulte Roosi Lasteaia kodusus. Esimese asjana pean ennast kurssi viima sellega, mida ja kuidas on varasemalt tehtud ning looma sideme praeguse lasteaia perega – nii töötajate, lapsevanemate ja hoolekogu kui ka loomulikult lastega. Üheks esimeseks konkreetseks tööülesandeks on uue arengukava koostamine. Peamiseks põhimõtteks oma tulevases töös pean head koostööd kõigi osapooltega.”

Ka Liisi enda lapsed on Tuulte Roosi Lasteaias käinud. Ta asub ametisse uue õppeaasta alguses, 2. septembril.

Tagasi üles