ÕPPIDA POLE KUNAGI HILJA KTG uue õppeaasta eel

Saarte Hääl
Copy
Ly Kallas
Ly Kallas Foto: Liana Heinsoo

Kuressaare täiskasvanute gümnaasium (KTG) on ainuke täiskasvanutele mõeldud üldhariduskool Saaremaal, kus on võimalik oma katkenud haridusteed jätkata 7.-12. klassini. Lisaks pakub kooli täiendõppeosakonnana töötav Kuressaare Rahvaülikool erinevaid kursusi kõigile soovijatele.

Täiskasvanute gümnaasiumis õppijad on tavaliselt inimesed, kes töö ja/või pereelu kõrvalt on tulnud kunagi erinevatel põhjustel katkenud haridusteed jätkama. Põhikooli võtame vastu alates 17. eluaastast, gümnaasiumiosas vanusepiiranguid pole. Meie koolis õpivad koos nii 17- kui 57-aastased. Enamuse õppijate vanus jääb 20 ja 50 vahele.

Nooremad õppijad on tulnud  meile õppima enamasti tervislikel põhjustel, kuna neile sobib vaiksem õpikeskkond ning individuaalne lähenemine, samuti iga õppija eripära arvestamine õppeprotsessis.

Vanematel õppijatel on sageli motivaatoriks edasiõppimissoov kõrgkoolis või nõuab gümnaasiumiharidust töökoht. Nii mõnelgi juhul on tuldud katkenud haridusteed lõpetama põhjusel, et soovitakse olla  oma lastele eeskujuks või lihtsalt ennast arendada.

Õppetöö korraldamine

Kuna KTGs õppijatest suur osa töötab, siis oleme õppetöö korraldamisel pakkunud välja väga paindlikud võimalused.

Meil  saab õppida päevases,  õhtuses  või e-õppes.  Oleme andnud õppijatele võimaluse ka erinevaid õppevorme kombineerida. Kuigi e-õppes  pole kontakttunnid kohustuslikud, siis sageli soovitakse riigieksamite tunde võtta kontakttundidena. Pakume e-õppele iga kuu 2 kontakttundide päeva nädalalõppudes ning samuti võimalust käia valitud ainetes päevase või õhtuse õppe juures.

KTGs on võimalik osaleda õppes ka üksikaineõppijana, kui soovitakse teha  riigieksameid või pikendada õppeperioodi mõjuvatel põhjustel (väikelaste emad, tervislikud põhjused).

Lisaks kontakttundidele toimuvad pikema perioodi järel katkenud haridusteed jätkama tulnud õppijatele tasandusõppe kursused, individuaaltunnid ja konsultatsioonid erinevates ainetes, mille rahastuse oleme viimastel aastatel taotlenud ESF  meetmest  „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“ , kirjutades projekte taotlusvooru „Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse“. Juba 5 aastat on  meie kirjutatud projektid saanud ka rahastuse. Antud meede ei vaja kooli pidaja omafinantseeringut.

Algaval õppeaastal pakume õppijatele lisaks varasematele valikainetele  uute ainetena finantskirjaoskust ning projektijuhtimise kursust.

Vabahariduse võimalused koolis

Juba 8 aastat oleme kooli struktuuriüksusesse kuuluvas täiendõppeosakonnas viinud läbi erinevaid kursusi töötutele, aga ka eesti keele kursusi muulastele ning võõrkeelekursusi  asutustele ning üksikõppijatele, samuti üldharivaid koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Alates 2019. aastast oleme Eesti Rahvaülikoolide Liidu liige ja töötame täiendõppeosakonnas Kuressaare Rahvaülikooli nime all. Kuressaare TG kuulub  ka ETKA Andras liikmeskonda.

Esimene suurem selle hooaja rahvaülikooli seminar toimub 4. septembril 2020 kell 13.00 Meedla Kojas, kus esineb tunnustatud koolitaja Alar Ojastu. Traditsiooniliselt hakkavad suuremad juhtimis– ja turundusalased koolitusampsud toimuma aprillikuu 1. nädala lõpus.

Uuel õppeaastal on rahvaülikoolis lisaks keelekoolitustele planeeritud teemade  sarjad erinevatele huvigruppidele: kultuurijutud, kodujutud, köögijutud, tervisejutud, rahajutud jne. Täpsemat infot saate jälgida KTG kodulehel www.ktg.edu.ee  või küsida rahvaylikool@ktg.edu.ee, Krista Hallik.

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium alustab õppeaastat 1. sept 2020 kell 16.00 õppeaasta avaaktusega. Uutel õppijatel on võimalik avaldusi täita kooli kodulehel või koolimajas kohapeal (Garnisoni 16, Kuressaare). Täpsem info kool@ktg.edu.ee.

Õppida pole kunagi hilja! Kõik huvilised on oodatud!

Tagasi üles