VAHUR REEDE ⟩ Kas maakonnaplaneering enam ei kehti?

Vahur Reede

FOTO: Saarte Hääl

​“Kust tuleb see jutt, et “mitte ükski planeering Saaremaal ei sisalda ega ole sisaldanud tuulegeneraatorite paigaldamist Saaremaale”?” küsib saarlane Vahur Reede.

Midagi on viltu sellega, mida valla juhid väidavad. Just see, et planeeringu autorid väitsid, et mitte ükski planeering Saaremaal ei sisalda ega ole sisaldanud tuulegeneraatorite paigaldamist Saaremaale, ning abivallavanem Jaan Leivategija jutt, et peame planeerimise käigus saavutama osapoolte vahel mõistliku kokkuleppe selles, kus on Saaremaal tulevikus näiteks tuuleparkide või ka üksikute elektrituulikute püstitamiseks sobivad alad ja kus sellist tegevust tuleb vältida.

Juba Saaremaa valla eksisteerimise ajal kehtestas riigihalduse minister 27. aprillil 2018 oma käskkirjaga nr 1.1-4/94 Saare maakonnaplaneeringu “Saare maakonnaplaneering 2030+”. Selle üks osa on kehtiv “Saare maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering”.

See on planeering, mis sisaldab tuulegeneraatorite paigaldamist Saaremaale. 

Kuna maakonnaplaneeringu koostamine oli avalik protsess, siis see ongi sisuline kokkuleppe selle kohta, kus on Saaremaal tulevikus näiteks tuuleparkide või ka üksikute elektrituulikute püstitamiseks sobivad alad ja kus sellist tegevust tuleb vältida.

Kas keegi on kuskil Saare maakonnaplaneeringu kehtetuks tunnistanud? 

Kehtiv planeerimisseadus loodi riigikogus uuesti 2015. aastal, kolm aastat enne maakonnaplaneeringu kehtestamist, ja sisulisi muudatusi seaduses pole pärast seda tehtud.

Isegi täpselt kuu aega tagasi algas ERR-i uudis sõnadega: “Saaremaa valla üldplaneeringu koostajad tahavad ümber teha Saaremaa tuule-

energeetika teemaplaneeringu. Kas tuulikutele mõeldud alasid tuleb juurde või jääb vähemaks, on saarlaste endi otsustada läbi planeeringuprotsessi. Saaremaa kaardil on märgitud alad, kuhu aastaid tagasi kehtestatud teemaplaneeringu alusel saaks tuuleparke püstitada. 

Nüüd, kui saart ühendav vald loob juba oma üldplaneeringut, tahetakse taas nullist hakata välja selgitama tuuleparkide jaoks sobivaid alasid, vahendas “Aktuaalne kaamera”...”

Lihtsalt otsustame, et Saare maakonnaplaneering Saaremaa vallas ei kehti?!

Kust tuleb see jutt, et “mitte ükski planeering Saaremaal ei sisalda ega ole sisaldanud tuulegeneraatorite paigaldamist Saaremaale”? 

Nõustun Harry Raudverega, et selline jutt ei päde. Samas ei heida midagi ette ka Aivar Pohlakule – jutt jääbki jutuks, asju liigutab muu jõud. Jutt ei pane inimesi ei õppima ega arenema.

Tagasi üles
Back