Komisjon jättis Regional Jet’i vaidlustuse lennuhankes rahuldamata

Lennuk. Foto on illustreeriv.

FOTO: unsplash.com

Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) jättis rahuldamata Regional Jet OÜ vaidlustuse maanteeameti korraldatavas Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuliini riigihankes, millega nõuti võitjaks kuulutatud NyxAir OÜ kvalifitseerimise ning tema pakkumuse edukaks tunnistamise otsuste kehtetuks tunnistamist. 

Ühtlasi mõistis VAKO Regional Jet’ilt NyxAir’i kasuks välja viimase õigusabikulud summas 4224 eurot.

Komisjon ei nõustunud Regional Jet’i väitega, et NyxAir’i pakkumus ei vasta nõuetele. Asja läbi vaadanud VAKO liige Mart Parind selgitas, et vaidlustuse kohaselt seisneb rikkumine selles, et NyxAir’il puudub rahvusvaheline piletimüügikeskkond. Komisjon tuvastas, et riigihanke alusdokumentide kohaselt ei peagi pakkujal juba praegu sellist müügikeskkonda olema.

Tegemist on tingimusega, mis aktiveerub alles lepingu täitmisel. „Pakkuja peab nõutavale müügikeskkonnale pääsema ligi ajaks, mil ta asub saare ja mandri vahel lendama,“ selgitas Parind.

Samuti lükkas vaidlustuskomisjon tagasi Regional Jet’i väite, et NyxAir’i pakutud ühe lennu hind 5215 eurot, mis osutus teistest madalamaks, pidanuks maanteeametis tekitama alapakkumuse kahtluse. „Erinevus NyxAir’i pakutud hinna ja teiste pakkujate pakutud hindade, aga ka hankija eeldatud hinna vahel ei ole sedavõrd suur, et see pidanuks hankija kindlasti panema võiduhinda eraldi kontrollima,“ sõnas Parind.

Komisjon küll nõustus Regional Jet’iga, et NyxAir’i kvalifitseerimise otsus on puudulikult põhjendatud, ent jättis siiski otsuse jõusse. Parindi selgituste kohaselt jäetakse hanke vaidlustusmenetluses iseenesest õigusvastane otsus kehtetuks tunnistamata, kui õigusrikkumise kõrvaldamise korral tuleks hankijal ikkagi vastu võtta uus samasisuline otsus.

„Praegu leidis vaidlustusmenetluses kinnitust, et NyxAir’i kvalifitseerimine oli sisulises mõttes õige,“ tähendas Parind. Otsuse õigusvastus seisneb tema sõnul selle puudulikus põhjendamises. „Siiski, isegi kui hankija põhjendaks oma otsust nõuetekohaselt, ei muutuks sellest otsuse sisu.“

VAKO otsuse peale on võimalik esitada kaebus Tallinna halduskohtule. Kaebuse esitamise viimane päev on 28. september.

Tagasi üles
Back