AARO NURSI Halval käitumisel on põhjus

Copy
Tugikeskuse juht Aaro Nursi
Tugikeskuse juht Aaro Nursi Foto: Maanus Masing/Saarte Hääl

“Õpilase probleemsel käitumisel klassiruumis on alati põhjus,” kirjutab Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhataja Aaro Nursi. “Selle lahtiharutamine ja kõiki osapooli rahuldavate lahendusteni jõudmine on sageli vaevaline ja aeganõudev protsess.” 

Põhjused võivad peituda nii klassiruumis (näiteks pole õppematerjal õpilasele jõukohane, mistõttu tema tähelepanu hajub ja ta hakkab segama kaasõpilasi) kui ka kodus (näiteks tekitavad probleemid ema ja isa vahelises suhtluses lapses pingeid, millega ta üksi toime ei tule. Sellest aga on tingitud tema halb käitumine klassiruumis.). 

Algpõhjusele jälile jõudes ja seda likvideerides on võimalik õpilase soovimatut käitumist paremuse suunas muuta ning seeläbi parandada kogu klassi mikrokliimat ja õpitulemusi. Selleks vajab õpetaja kooli tugimeeskonna süsteemset ja professionaalset tuge, kellega koos põhjuseid otsida ja toimivaid lahendusi katsetada. Õpetaja vajab tuge ja nõustamist. 

Edu toob ühiselt koostatud sekkumiskava meeskondlik ja sihipärane realiseerimine. Kavas tuleb sõnastada nii eesmärgid, tegevused kui ka vastutavad osapooled. Selleks, et käitumises muutusi esile kutsuda, tuleks panustada õpilaste tugevatele külgedele. Nii nagu iga täiskasvanu, vajab ka iga laps tunnustust ja eduelamust. Kui kool suudab talle neid pakkuda, on pool võitu juba käes. Vajadusel tuleks sellesse võrgustikku kaasata kooliväliseid partnereid – näiteks lastekaitse, noorsoopolitsei, perenõustaja –, kes saavad pakkuda teist vaatenurka ning aidata kiiremini lahendusteni jõuda. Hädavajalik on protsessi kaasata lapsevanemaid – sageli vajavad nemad ärakuulamist ja vanemlike oskuste õpet. 

Tagasi üles