N, 21.09.2023

KATRIN USIN ⟩ Unistus olla õpetaja

Facebook
Comments
Saaremaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Katrin Usin
Saaremaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Katrin Usin Foto: Erakogu

“Õpetaja on elukutse, amet ja töö. Eelkõige aga on see kutsumus, sest õpetaja roll on eriline ja tähendab pühendumist õpilastele ja iseendale,” kirjutab Saaremaa ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Katrin Usin.  

Õpetajaametisse kandideerides on vaja endale meelde tuletada, et see tähendab igapäevast, lausa ööpäevaringset tööd. See ei tähenda, et õpetajal ei oleks nädalavahetusi või puhkust, vaid seda, et käituda tuleb nii, et oled eeskujuks nooremale generatsioonile. Kogu aeg. Olen õpetajaks tahtnud saada juba pisikesest peale. Aastate jooksul on mul tekkinud ootused ja unistused.

UNISTUS INSPIREERIDA

Õpetaja on eeskuju, motiveerija, inspireerija. Õpetaja on õpilastele ema/isa, sõber, tugiisik või kõik eelnev korraga. Sellega annab õpetaja tõuke õpilase mina, väärtuste ja moraali arenemisele. Oluline on, et õpilastes kujuneks välja kindel minapilt, arusaamine maailmast, usk teistesse ja iseendasse, oskustesse. Õpetaja muudab ja kujundab elusid. Klassis peab olema õpetaja, kelle poole saab alati pöörduda, nii rõõmu kui ka murega.

UNISTUS OLLA KAASAEGNE ÕPETAJA

Noored muutuvad, seega oodatakse tänapäeva õpetajalt, et ta oleks avatud ja paindlik, läheks kaasa nii noorte mõttelaadi kui ka uuendustega. Pedagoogid peaksid püüdma tekitada nii klassis kui ka väljaspool seda õpilastele vastuvõetavat ja õppimist soodustavat keskkonda. Kui traditsiooniliselt on õpetaja peamiseks ülesandeks peetud klassi ees seismist ja ainealase info automaatset edastamist, siis tänapäeval peetakse õpetaja peamiseks ülesandeks õpioskuste õpetamist, et lapsed saaksid õppida nii, nagu on neile kõige lihtsam, mugavam ja loogilisem. Nüüdisaegne õppemetoodika väärtustab terviklikku õpikeskkonda, kus arvestatakse iga õpilase isiksuse ja vajadustega. Tulevane Eesti kujuneb noortega iga päev tööd tehes ja neid nii vaimselt kui ka emotsionaalselt suunates.

UNISTUS SUUTA OLLA ENESEKRIITILINE

Kiiresti arenevas ühiskonnas soovitakse muuta õppimise ja õpetamise stiili. Muutusi ei tuleks oodata teistelt, vaid alustama peab iseendast. Vaid ennast analüüsides saab teha õigeid järeldusi, kuidas veelgi paremini õpetada. Õpetajana on oluline kõikvõimalikele situatsioonidele tunnis kiirelt reageerida. Kõik ei lähe alati nii, nagu planeeritud. Pärast valede otsuste vastuvõtmist tuleb õpilastele oma eksimusi ka tunnistada. Õpilased mõistavad tekkinud olukorda, kuna õppides kogevad nad seda pea iga päev. Vead käivad õppimisprotsessi juurde, on lausa oodatud. Eksimine on õppimisele kasulik, see toob endaga kaasa vigade analüüsi ja parandamise. Tulemus võib tekitada olukorra, kus õpilased mõistavad, et õpetaja on inimene nagu nemadki – eksimine on inimlik ja õigete otsuste tegemiseks vajatakse aega.

“Õpilased õpetavad ka õpetajat, iga päev. Seega on õpilaste ja õpetaja vaheline usaldus, avatus, austus ja koostöö väga olulised.” 

UNISTUS OLLA HEA MEESKONNATÖÖS

Koolielus on oluline arvestada eri osapooltega: juhtkond, kolleegid, õpilased, lapsevanemad. Eesmärk on kõigil üks: õpilaste toetamine. Tunnustavad sõnad, tunni planeerimiseks ideede jagamine, üldine füüsiline ja vaimne toetus – kõik see teeb igaühe natuke rõõmsamaks ja viib eesmärgile lähemale.

UNISTUS OLLA ÕNNELIK ÕPETAJA

Uudiste kajastused, õpetajate toa jutt, üldine arusaam – õpetaja töö olevat raske, palk väike ja ületunde palju. Aga mis saaks siis, kui otsime hoopis üles selle, mis on positiivne ja teeb õpetaja õnnelikuks? Õpetaja, kes on elurõõmus, väldib läbipõlemist ja naudib oma igapäevast tööd raskustest hoolimata, on lähemal oma eesmärkidele ja unistustele kui negatiivselt häälestatud õpetaja. Hea emotsioon tekib eesmärgi nimel ühiselt pingutades.

UNISTUS OLLA EBATRADITSIOONILINE ÕPETAJA

Kui õpetaja korraldab vahel ebaharilikke tunde, annab see õpilastele motivatsiooni õppimiseks või inspiratsiooni igapäevaelus. Õpetada saab ka mängu ja huvitava tegevuse kaudu, näiteks vahetab õpetaja õpilastega kohad. Õpetaja on õpilastele alati toeks, kuid peamine roll õpiprotsessis on täita õpilastel endil. Õpilased saavad teistsuguse kogemuse, harjutavad iseseisvaks tööks, tekib parem ülevaade oma tugevustest ja suurem usk iseendasse. Samuti vähendab see tavalist koolirutiini ja teeb igapäevaelu põnevamaks.

UNISTUS OLLA Õ P E T A J A

Hea õpetaja on minu jaoks keegi, kes õpib pidevalt ääretult põnevas maailmas, kus iga päev on järgmisest erinev. Arenguvõimeline õpetaja mitte ainult ei edasta ainealast infot, vaid õpetab ka kõike muud, mis on eluks vajalik. Õpetaja ei õpeta ainet, vaid toetab õpilasi sobilike õpioskuste arendamisel. Õpilased õpetavad ka õpetajat, iga päev. Seega on õpilaste ja õpetaja vaheline usaldus, avatus, austus ja koostöö väga olulised. Kui minu käest küsitakse, kes ma olen, soovin uhkusega öelda: “Ma olen õpetaja.”

Ilmunud Õpetajate Lehes. 

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles