R, 29.09.2023

VASTUKAJA ⟩ Laua tagant tõusmata ei saa keskkonnamõju hinnata

, Muhu valla elanik
Facebook
Comments
Koguva sadam
Koguva sadam Foto: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Teemapark devalveerib Koguva väärtuse” ja “Teemapargi sobivust on pädev hindama muinsuskaitseamet” Saarte Hääl, 10. märts

Keskkonnaamet on veebruari alguses juhtinud Muhu vallavalitsuse tähelepanu asjaolule, et 2018. aastal väljastatud Koguva sadama detailplaneeringu lähteseisukohad on aegunud ja vallal tuleb detailplaneeringule koostada uued lähteseisukohad. Tervitatav on, et keskkonnaamet soovitab ka üle vaadata toonasele Muhu vallavolikogu otsusele lisatud keskkonnamõju eelhinnangu. Eelhinnangut saab kindlasti koostada põhjalikumalt. Mis puudutab kavandatavate 150 m pikkuste sadamamuulide mõju käsitlemist 2018. aasta eelhinnangus, siis n-ö laua tagant tõusmata ei võimalik adekvaatselt hinnata sellise mastaabiga ehitise mõju veekeskkonnale. 

Bert Holm
Bert Holm Foto: Saarte Hääle arhiiv

Muulid sulgeksid selle koha peal ligi 5% väina laiusest. Reaalselt modelleerimata setete liikumist, muutusi vee liikumise dünaamikas ja teaduspõhiselt käsitlemata seda, mismoodi need muulid Väikese väina seisundile ja sealsetele elupaikadele pikemas perspektiivis ning koosmõjus väinatammiga mõjuksid, pole võimalik jõuda järeldusele, et kavandatavatel muulidel olulist mõju keskkonnale pole. 

Pigemini oleks asjakohane eelhinnangu tulemusena jõuda seisukohale, et kavandataval tegevusel eeldatavalt siiski on oluline keskkonnamõju. See tähendab keskkonnamõjude hinnangu koostamist planeeringule, mis on oluliselt mahukam ja pädevam dokument kui eelhinnang. Väita vastupidist eelhinnangu iseloomust tulenevalt ei ole mõistlik ega ka piisavalt turvaline.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles