PÖÖRDUMINE ⟩ Noortekeskusi ümber korraldades tuleb kõiki kohelda võrdselt

Saarte Hääl
Copy
MTÜ Leisi Noored esindaja Kadri Kanemägi
MTÜ Leisi Noored esindaja Kadri Kanemägi Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Saaremaa valla avatud noortekeskuste ümberkorraldamise otsuse eelnõu ja Saaremaa noorsootöö keskuse põhimäärus ei ole kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõtete ja ühinemislepinguga," on kirjas Saaremaa vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjonile saadetud pöördumises.

Palume algatada otsuse Saaremaa valla avatud noortekeskuste ümberkorraldamise eelnõu muutmiseks lähtuvalt Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingust.

Lepingu järgi on ühinemise üks eesmärke parem haldus: "Strateegilise juhtimistasandi loomine võimaldab keskenduda Saaremaa kui terviku arendamisele. Igapäevateenuste korraldamine ja osutamine jääb kodanikele võimalikult lähedale. Pakutakse mitmekesisemaid ja kvaliteetsemaid teenuseid, mis on kättesaadavad ka väikeste kogukondade ja äärealade elanikele ning väikestele sihtrühmadele." Samuti on omavalitsuste ühinemise eesmärk suurem võimekus: "Paranevad võimalused sotsiaalvaldkonna, hariduse, tervishoiu, kultuuri, spordi ja ühenduste süsteemsemaks arendamiseks ja korraldamiseks."  

Eeltoodud otsuse tekstis on lause: "Saaremaa Noorsootöö Keskus on Noortejaama õigusjärglane ning uue asutuse eesmärk on korraldada ja arendada noorsootööd kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil."

Keskuse koosseisu ei ole arvatud MTÜ Leisi Noored ja MTÜ Salme Noorteklubi L.A.D.U, samuti puuduvad Pihtla, Mustjala, Kihelkonna ja Laimjala kandi noortekeskused või nende arendamise kava. Eeltoodust lähtuvalt leiame, et otsus Saaremaa valla avatud noortekeskuste ümberkorraldamise kohta ja Saaremaa noorsootöö keskuse põhimäärus ei ole kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõtete, ühinemislepingu ning ka otsuses oleva tekstiga "… eesmärk on korraldada ja arendada noorsootööd kogu Saaremaa valla haldusterritooriumil".

Leisi osavallakogu ja MTÜ Leisi Noored teevad ühiselt ettepaneku: Leisi noortekeskus kuulub Saaremaa noorsootöö keskuse alla ning Leisi noortekeskusse luuakse tasuline noorsootöötaja ametikoht, et toetada noorsootöö jätkusuutlikust ja kättesaadavust piirkonnas. Näeme vajadust luua kõigis valla suuremates keskustes võimalused noorsootöö korraldamiseks ja arvestada tekkivate kulutustega Saaremaa valla järgnevate aastate eelarvetes.

Alla kirjutanud: Leisi osavallakogu esimees Liina Tabri, Salme osavallakogu esimees Andrus Raun, Mustjala teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter, Pihtla teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau, Pihtla osavallakogu esimees Rando Rahnik, Kihelkonna osavallakogu esimees Karl Teär ja MTÜ Leisi Noored esindaja Kadri Kanemägi

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles