T, 7.02.2023

Ühtses vallas tehkem ka noorsootööd ühiselt

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Ühtses vallas tehkem ka noorsootööd ühiselt
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Lapsed mänguhoos. Foto on illustreeriv.
Lapsed mänguhoos. Foto on illustreeriv. Foto: unsplash.com

“Meie noorsootöötajad ei taha istuda eraldi noortekeskustes ja omaette ajada paralleelselt sama asja,” kirjutavad Saaremaa vallavalitsuse noorsootöö ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo ning haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel.

Urmas Treiel
Urmas Treiel Foto: Saarte Hääl

Saaremaa valla loomine on andnud meile võimaluse korraldada tegevusi tervikvaates. Sellest võimalusest on välja kasvanud nii laste tugisüsteemi arendamine Saaremaa toetava hariduse keskuseks kui ka noortekeskuste ühendamine Saaremaa noorsootöö keskuseks. 

Teadlikult viime mõlemad ümberkorraldused läbi üheaegselt ja sarnastel põhimõtetel. Ka toetava hariduse keskuse loomine on toimunud etapi kaupa, kuna esialgu loodi Saaremaa laste ja perede tugikeskus. Aruteludel nii volikogus kui ka komisjonides on toetus tervikvaatele pea üksmeelne. Lõppotsuse langetavad volikogu liikmed sel reedel. 

Mõlemad protsessid on saanud positiivset tagasisidet. Nii haridus- ja teadusministeerium kui ka riigikontroll soovitavad meie tugisüsteemi arengumudelit teistele omavalitsustele. Veebruaris pälvis Saaremaa vald koos Rae vallaga noortevaldkonna tunnustusüritusel haridus- ja teadusministeeriumilt ning haridus- ja noorteametilt tiitli parim kohalik omavalitsus. Kindlasti on see tunnustus senise panuse eest ning selge märk sellest, et peame noorsootööd tähtsaks. 

Eraldi sama asja ajamas

Lindia Lallo
Lindia Lallo Foto: Saaremaa vald

Saaremaa noorsootöö keskuse loomisel on oluline roll sõnal “koosloome”. Saaremaa valla algusaegadest peale käib arutelu ühtse noorsootöö korraldamise ümber. Initsiatiiv on tulnud just altpoolt. Orissaare avatud noortekeskus, Lääne-Saare noortekeskused, Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam ning rahvamajade juures tegutsevad Tornimäe ja Valjala noortekeskus korraldavad täna noorsootöö tegevusi eraldi, eraldi juhtimise all, erinevates tingimustes ja erinevate võimalustega, näiteks ka eraldi koroonapiiranguid tõlgendades. Meie noorsootöötajad ei taha istuda eraldi noortekeskustes ja omaette ajada paralleelselt sama asja.

Arutelude käigus sündis otsus liita valla hallatavad kolm eraldi tegutsevat asutust ja rahvamajade egiidi all tegutsevad noortekeskused ühtseks tervikuks ning jätkata sihtfinantseerimislepinguga MTÜ Leisi Noored ja MTÜ Salme L.A.D.U toetamist. Olgu öeldud, et Salmel toimetab mittetulundusühing käsikäes ja koostöös kooli noorsootööga, kuna kooli huvijuht on ühtlasi üks MTÜ eestvedajatest. 

Protsess mahtus ilusti kahe koroonalaine vahele. 30. novembril tutvustasime Saaremaa noorsootöö visiooni ning järgmise samme. Seminaripäeval Saare KEK-is osalesid noortekeskuste noorsootöötajad, koolide huvijuhid, teenuskeskuste juhid ja  noorsootööga tegelevad mittetulundusühingud. 

Noorsootöötajad tõid ühisarutelul uue keskuse võimalustena välja, et ühine tegutsemine annab uue hingamise, toob oma mullist välja, annab võrdsed võimalused, on osa suurest tervikust. Mastaabiefekt võimaldab aga teha suuremaid asju ja kujundada end eeskujuks. See võimaldab julgemalt unistada – selge sihi korral saavad unistused vahel ka teoks. 

Järgmised sammud

Uuele asutusele valitaks vaid üks üldjuht ja praegustest keskuste juhtidest saavad suunajuht-noorsootöötajad. Edaspidi saavad nad keskenduda kindlale suunale, olgu selleks innovatsioon ja digilahendused, õpilasmalev, mobiilne noorsootöö, laagrite korraldamine, rahvusvaheline koostöö või maapiirkondades teenuse laiendamine. Loomulikult peab töö kõigis piirkondades jätkuma vähemalt tänases mahus. Uus juhtimismudel võimaldab keskenduda tervikvaates arengule, saavutada parema projektivõimekuse. Noorsootöötajad saavad spetsialiseeruda oma oskustele vastavalt, et jõuda noorteni igas valla piirkonnas ja kaasata noorsootöösse rohkem noori. 

“Meie eesmärk on, et iga noor tunneks end kaasatud ning leiaks, et Saaremaal on parimad võimalused vaba aega veeta.”

Noortekeskused alustavad ühise asutusena tegutsemist 1. septembrist. Juulis valitakse uuele keskusele juht, kes kuulutab välja konkursi ühe suunajuhi kohale (kaks suunajuhti on kokku lepitud – tänase juhtkonna baasil; samas on ka neil suurepärane võimalus üldjuhiks kandideerida).

Samal ajal kaardistab osakond kogu vallas pakutavad noortele suunatud teenused. Vaatleme mitte ainult noorsootööd, vaid kõiki noortele suunatud tegevusi – pikapäevarühm, huviringid ja -koolid, rahvamajade juures noortele pakutavad tegevused, spordiringid jne. Tervikpilt annab vastuse, kus on noorte vaba aeg hästi sisustatud ning kuhu tuleb jõudu ja vahendeid juurde lisada. See loob eelduse taotleda eelarvest lisavahendeid nii Saaremaa noorsootöö keskuse kui ka huvikoolide, MTÜ-de jne pakutavate teenuste laienemiseks. Eesmärk on ju kogu valla laste turvaline ja sisuga täidetud (pikk)päev.

Viimastel päevadel on tulnud ettepanekuid laiendada uut mudelit ühtlaselt üle valla. See oleks tõesti unistus. Samas on iga laienemine seotud eelarve võimalustega. Piiratud eelarve juures peame valikuid langetama tegeliku vajaduse põhjal ja sinna, kus täna on noorte vaba aja võimalused kasinamad. Just ühtne vald ja ühtne koordineerimine loob aga võimaluse laienemiseks, mida väikesed vallad seni ei suutnud – selleks, et vald oleks ühtlasemalt ja õiglasemalt noorsootööga kaetud. See ei saa aga toimuda võluväel ühest sõrmenipsust, vaid meie võimaluste kasvuga käsikäes.

Hea näide kiire laienemise kohta on Leisi noortetoa käivitamine MTÜ initsiatiivil 2019. aastal, millele vald igal moel kaasa aitas. Saaremaa vald on kahel aastal rahastanud MTÜ-d Leisi Noored kokku 27 500 euroga. 

Täna on meie pilk juba aastas 2025+. Läbi on mõeldud idee, kuidas korraldada diginoorsootööd, mis võimalusi saab rakendada noorteinfo terviklahenduse Infohunt abiga, kuidas ägedamalt rakendada MoNo bussi, kuhu rajada siserulapark. Ja kuidas saavutada eesmärk, et iga noor tunneks ennast igal pool kaasatud ning leiaks, et siin Saaremaal on tal parimad võimalused oma vaba aega veeta. See on dünaamiline areng, mille ühele sammule järgneb teine. Täna on vaja teha esimene samm.

Märksõnad
Tagasi üles