Just selline koht ongi tuntud ja tunnustatud õpetajatel-treeneritel Kuusiku külas olemas. Suvitamise paigana juba hulk aega, päris oma koduna alles teist aastat.

"See koht on ostetud "kollaste kaartide" eest," teatab Tiiu sissejuhatuseks. (Erastamisväärtpaberid ehk EVP-d, mis oma värvi järgi ristiti rahvasuus "kollasteks kaartideks". Oli Eestis vastavalt õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadusele õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks väljaantud hüvitusväärtpaber ja vastavalt eluruumide erastamise seadusele väljaantud rahvakapitali obligatsioon. Erastamisväärtpaberi nimiväärtus moodustus hüvitusväärtpaberi arvestuslikust väärtusest ja rahvakapitali obligatsiooni arvestuslikust väärtusest. – T. K.) "Algul oli maad 0,33 hektarit, siis saime juurde ühe heinamaatüki, pärast veel ühe kivise-kadakase karjamaa seal tagapool, mida keegi ei tahtnud, aga mis muidu oli igati ilus koht."

Tegelikult tuleb veel ajas tagasi minna. "See oli aeg, kui oli au sees neljalapseline pere. Meil ei olnud siin ühtegi sugulast, aga keegi tark andis nõu teha täitevkomiteesse avaldus. Äkki saab kuskilt mõne maakohakese. Ja läkski nii! Saimegi!"