ABIVALLAVANEM Aitäh, kallid Saaremaa õpetajad!

Helle Kahm
Copy
Abivallavanem Helle Kahm
Abivallavanem Helle Kahm Foto: Merit Lehtsalu/Saarte Hääl

“Käesolevast nädalast lubati kooli kõik meie suuremad ja väiksemad õpilased, et panna üheskoos punkt sellele keerulisele õppeaastale – lootuses, et tuleval aastal saame jätkata nii, nagu see oli koroonaeelsel ajal,” kirjutab abivallavanem Helle Kahm.

Selle õppeaasta lõppemisega jõuab lõpule ka üks oluline koolikorralduslik muudatus Saaremaa hariduselus, mille tulemusena saavad senisest Kuressaare gümnaasiumist ja Saaremaa ühisgümnaasiumist põhikoolid – vastavalt Kuressaare Nooruse kool ja Hariduse kool. Uue koolina aga alustab 1. septembrist õppetööd riigigümnaasium – Saaremaa gümnaasium.

Kui täiesti uues õpikeskkonnas hakkavad eluks vajalikke teadmisi omandama meie gümnasistid, siis on ka linna põhikooli hooneid järgneval kahel õppeaastal ees ootamas kauaoodatud renoveerimistööd.

Tegemist on seega omamoodi uue algusega – kuid nagu ikka baseerub iga uus asi millelegi eelnevale. Nii on ka koolide ümberkorraldamine jätkuks senisele, kuid toob loomulikult endaga kaasa ka harjumuspärase töö ümberkorraldamise vajaduse.

Uude kooli on üle minemas nii õpilasi kui ka õpetajaid. Saaremaa vallavalitsus on tihedalt suhelnud haridus- ja teadusministeeriumiga, kellega koos on leitud vastuseid, sealhulgas õpetajate töösuhete küsimustes. Tänaseks oleme saanud ministeeriumilt kinnituse, et kui pärast kooli ümberkorraldamist on õpetajatele senises koolis tööd pakkuda, ei ole selline olukord käsitletav koondamissituatsioonina, mis annaks aluse töölepingu ülesütlemiseks.

Vallavalitsus soovib omalt poolt tänada kõiki seni munitsipaalsüsteemi gümnaasiumiastmes õpetanud õpetajaid: nii neid, kelle jaoks käesolev aasta jääb õpetajana viimaseks, kui ka neid, keda sügisest on ees ootamas töö uues riigigümnaasiumis. Õpetajate töölepingud on erinevad ning erinev on ka koolide pakutav töömaht uueks õppeaastaks, mistõttu on ka õpetajate seniste töösuhete lõpetamine erinev. On neid, kellele senises koolis tööd pakkuda enam ei ole ja kelle töösuhe lõpetatakse koondamisega, aga ka neid, kellega on võimalus senine töösuhe lõpetada poolte kokkuleppel.

Saaremaa vallavalitsuses peame me oluliseks, et meie valla haridustöötajate õigused oleksid seaduse kohaselt kaitstud ning et me kõik saaksime üheskoos hea tundega vaadata sellele, mis on olnud, ning suunata oma ootused ja energia tulevikule. Sest olenemata omandivormist on kõik koolid osake Saaremaa terviklikust koolivõrgust. Meie haridusmaastik on oma lasteaedade, üld-, kutse- ja kõrgharidusasutustega, mille seas on nii munitsipaal-, riigi- kui ka eraomandis asutusi, Saaremaa kolmeteistkümnes piirkonnas ja Kuressaare linnas õnneks väga mitmekesine. Seda kõike selleks, et Saaremaal pakutaks jätkuvalt Eesti parimat haridust.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles