Vaimulikud: homoseksuaalseid suhteid ei saa õigustada

Monika Metsmaa
, Toimetaja
Copy
Foto: Saarte Hääl

Kümned vaimulikud ja koguduseliikmed leiavad EELK peapiiskopile ja piiskoppidele saadetud pöördumises, et kirik ei saa õigeks kuulutada homoseksuaalse kalduvuse praktiseerimist ja selle õigustajaid ega sallida homoseksuaalsetes suhetes inimesi õpetajaametis.

29. septembril väljaandes Eesti Kirik avaldatud pöördumises kutsuvad allakirjutanud EELK peapiiskoppi ja teisi piiskoppe “kindlalt järgima ja kaitsma kiriku korduvalt väljendatud õpetust, et homoseksuaalse kalduvuse praktiseerimine kujutab endast pattu ning kirikul ei ole meelevalda seda õigeks kuulutada ega nimetatud pattu õigustavaid väärõpetuse kuulutajaid, nende hulgas ka neid, kes ise taolises patus elavad, õpetajaametis sallida”.

Septembri lõpu seisuga oli pöördumisega liitunud 32 vaimulikku ja 35 ilmikut. Saare maakonnaga seotud inimestest on pöördumisele alla kirjutanud näiteks Karja Katariina koguduse liige Aare Rüütel, Saarte praostkonna praost Anti Toplaan, Püha Jakobi koguduse liige Arno Ilves, preester Hannes Nelis, diakon Jaanus Torrim, preester Kristjan Luhamets, diakon Meelis Malk, Kuressaare Laurentiuse koguduse juhatuse esimees Rein Orn, preester Rene Reinsoo ja preester Veiko Vihuri. Saarte Hääl küsis Saaremaaga seotud ning mitte üksnes EELK-ga seotud vaimulikelt, milline on nende seisukoht pöördumise ja seal käsitletud teema osas.

Joel Luhamets, EELK piiskop:

Inimese viisil meie elust mõelda tundub nii loomulik. Inimlik leebus ja heasoovlikkus, mis leiab ka kõikide kõrvalseisjate heakskiidu, tundub meile vastuvõetavam olevat võrreldes jumaliku elukorraldusega. Abielu ja seksuaalsuhete osas on Piibel väga ühemõtteline. Abielust räägitakse ainult mehe ja naise vahelise suhte puhul. Seksuaalsuhete osas ei näe Paulus ka mingit “vaba suhte” võimalust. Kui mees tahab elada naisega koos, nii et neil on seksuaalsuhted, siis tuleb abielluda. Kuna Piibli seisukohalt on lubamatu mistahes seksuaalakt väljaspool mehe ja naise vahelist abielu, ei saa kristlik kirik aktsepteerida ka homoseksuaalset suhet ega käitumist.

Kes teisiti õpetab, teistsugust käitumist heaks kiidab või sellest rõõmu tunneb, on astunud valeõpetuse rajale. Tihti küsitakse: aga mis siis saab, kui probleem puudutab su enda lähedasi või sõpru? Selles raskus ongi, et armastuse puhul ei saa teha tõe osas järeleandmisi.

Jaan Tammsalu, EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja, praost:

Ma ei arva, et me peaksime kirikus erimeelsusi avalike pöördumistega lahendama ja mul on kurb, kui seda tehakse.

Kalmer Kesküla, Iirimaal Dublinis töötav EELK diakon:

Väga kurb on tõdeda, et meie kirik, EELK on jõudnud olukorda, mis annab põhjuse selliseks avalduseks. Mitte just väga palju aastaid tagasi oli suhtumine selline, et homoseksuaalsuse pärast arvati üks vaimulik EELK ridadest välja. Täna aga on olukord vastupidine – sellise kalduvusega inimesi ordineeritakse vaimulikuametisse. Loodan südamest, et see pöördumine ei jää lihtsalt paberiks, vaid seda võetakse väga tõsise dokumendina.

Alur Õunpuu, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop:

EKNK seisukoht homoseksuaalsuse küsimustes lähtub otseselt Piibli seisukohtadest. Esiteks, homoseksuaalne käitumine on patt, sest piibel peab homoseksuaalset käitumist taunitavaks patuks.

Siin on oluline rõhutada, et Piibel mõistab homoseksuaalse käitumise kõrval hukka ka igasuguse heteroseksuaalse ebamoraalse käitumise, pidades nii üht kui teist patuks.

Homoseksuaalne käitumine on patt ka seetõttu, et see läheb vastuollu Jumala seatud korraga perekonnaeluks. Jeesuse sõnadest võib välja lugeda, et ainukeseks alternatiiviks heteroseksuaalsele abielule on tsölibaat.

Homoseksuaalne käitumine on patt, mis kuulub Jumala kohtumõistmise alla. Nagu Uues Testamendis öeldud, ei saa homoseksuaalse käitumise ega ka igasuguse heteroseksuaalse ebamoraalse käitumise praktiseerijad siseneda Jumala Riiki.

Samas ütleb Pühakiri ka seda, et iga patt, ka homoseksuaalne käitumine, on kahetsedes ja meelt parandades Jumala armu läbi andeksantav.

Meie kristlastena peame kristlikus armastuses olema toeks ja juhatuseks neile, kes võitlevad homoseksuaalse kiusatusega või homoseksuaalse käitumisega. Me peame silmas pidama ka seda, et kiusatus iseenesest ei ole veel patt ning et kiusatusele on võimalik vastu panna ja seda ületada.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles