Muratsi sadama eskiis FOTO: Muratsi sadama facebook

Suvel alustatud projekti, Muratsi sadam korda teha, kaasati kogukonnast erineva valdkonna inimesi ning sadama haldajad rõõmustavad sotsiaalmeedias, et saavad ilusate ilmade tulekul töödega alustada.

Investeeringu üldmaksumus on 189 133 €, sellest toetuse summa Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 170 220 €. Omaosaluse katmisel on suureks abiks Saaremaa vald ja Muratsi kogukond.

Muratsi sadama eksiis FOTO: Muratsi sadama facebook
Muratsi sadama eskiis FOTO: Muratsi sadama facebook
Muratsi sadam FOTO: Muratsi sadama facebook