T, 31.01.2023

Ettevõtjate liit on parvlaevade piletihinna tõusule kindlalt vastu

Saarte Hääl
Ettevõtjate liit on parvlaevade piletihinna tõusule kindlalt vastu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Parvlaev Piret Kuivastu sadamas.
Parvlaev Piret Kuivastu sadamas. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Saaremaa Ettevõtjate Liit (SEL) teatas majandusminister Taavi Aasale, et kavandatav piletihinna tõus suursaarte parvlaevaliinidel on praeguste selgituste valguses ebavajalik ja vastuvõetamatu kõikidele Saare maakonna elanikele ja ettevõtjatele.

SEL koostas 7. veebruaril täiendava arvamuse suursaarte parvlaevaliinide piletihinna määruse eelnõule, mis edastati majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ja riigihalduse minister Jaak Aabile. Kirjas rõhutatakse piletihinna muutmise määruse eelnõu negatiivseid mõjusid, mille tagajärjel Saaremaal halveneb ettevõtluskeskkond, väheneb konkurentsivõime ning hinnatõus mõjutab otseselt kõiki saarlasi kuna elu Saaremaal kallineb.

31. jaanuaril teavitati SEL-i majandus- ja taristuministri määruse nr 120 „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol sõitja kõrgeim piletihind, sõiduki ja selle haagise piletihinnad ning sõidusoodustused Kuivastu-Virtsu, Rohuküla-Heltermaa ja Sõru-Triigi parvlaevaliinidel“ muutmisest ja eelnõu esitati kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi EIS kaudu rahandusministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks ka Saaremaa Ettevõtjate Liidule.

SEL arutas teemat 1. veebruaril laiendatud juhatuse koosolekul ja jõudis ühehäälselt seisukohale, et on ühemõtteliselt ja selgesõnaliselt igasuguse hinnatõusu vastu. „SEL on jätkuvalt seisukohal, et sellisel kujul antud põhjendustega ja ilma põhjalikumat taustauuringut läbi viimata on piletihindade tõstmine ebavajalik ja vastuvõetamatu kõikidele Saare maakonna elanikele ja ettevõtjatele,“ kirjutatakse pöördumises.

„Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on teavitanud avalikkust, et tõstab alates 1. märt 2022. aastal olulisel määral suursaarte paevlaevaliinide piletihindu. Olgugi, et ministeeriumi ja suursaarte esindajate vahelistel varasematel kohtumistel oleme heas usus palunud diskussiooni, ühist arutelu ja koos tulevikku suunatud parimate võimalike lahenduste väljatöötamist, on hetkel ministeeriumi poolt käitutud monopoolselt ja vastutustundetult. Suursaarte elanike ja esindajate seisukohti ja tagasisidet on täielikult ignoreeritud ning see on vastuvõetamatu,“ seisab pöördumises.

Plaanitava suursaarte parvlaevaliinide piletihinna muudatused mõjutavad SEL-i teatel otseselt kõiki Saaremaa elanikke ja ettevõtjaid – kaubad ja teenused kallinevad, sise- ja välisturistide külastatavus langeb olulisel määral ning kogu elu suursaartel kallineb märgatavalt.

„Oleme täna olukorras, kus uute piletihindade rakendumisel, maksab nädalavahetusel Saaremaad külastavale perekonnale edasi-tagasi parvlaevareis rohkem kui sõita Soome. Selline olukord on vastuvõetamatu. Turism- ja tootmissektorid moodustavad väga suure osakaalu Saaremaa ettevõtlusest. Viimased kaks aastat on tänu Covid-19 pandeemiale olnud paljudele ettevõtjatele äärmiselt keerulised ning mitmed ettevõtted on pidanud enda tegevuse lõpetama.

Turismisektorist vaadatuna on pandeemia tagajärjel välisturistide külastatavus Saaremaal märgatavalt langenud. Seni sai positiivse näitena välja tuua vähemalt Eesti siseturismi kasvu, kuid piletihindade tõusuga nullitakse sissetulek ka selles sektoris. Tootmissektorile mõju hinnates on igaühele selge, et piletihindade tõusuga väheneb Saaremaa ettevõtete konkurentsivõime ning halveneb ettevõtluskeskond rohkem kui kunagi varem.

Parvlaevaühendus on Saaremaa ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Avalike transpordiühenduste tagamisel riigi eri piirkondade vahel on oluline tagada otsuste läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt Saaremaa ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega,“ märgitakse pöördumises.

Märksõnad
Tagasi üles