T, 31.01.2023

KRIISINÕUSTAJA ⟩ Olgem tähelepanelikud, kuid säilitagem rahu

, Saaremaa valla kriisinõustaja
Olgem tähelepanelikud, kuid säilitagem rahu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Gunnar Havi
Gunnar Havi Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Kuna olukord Ukrainas on sõja tõttu keeruline, millised oleksid siis vajalikud ettevalmistused ja käitumine Eestis ning ka siin, Saaremaal?” kirjutab Saaremaa valla kriisinõustaja Gunnar Havi.

Põhiline, mida inimesed teadma peaksid, on see, et hetkel meil sõjalist ohtu ei ole. Vaatamata sellele ei taha ma olukorda kuidagi ilustada. Sõda Ukrainas mõjutab ka Eestit ja meid kõiki.

Saaremaa vallal sõjaolukorraks plaane ei ole, küll aga tegelevad nende ajakohastamisega vastavad struktuurid, kes neid omavad. Kaitsevägi ja Kaitseliit on kindlasti oma plaane juba korrigeerinud ja ajakohastanud ning jälgivad olukorda pidevalt.

Saaremaa vallal on olemas kriisi- ja hädaolukorra lahendamise plaan, mille oleme samuti üle vaadanud. Praegu käib selle plaani täiustamine ja ajakohastamine (kontaktandmed, ressursitabelid jne).

Kohalikud kriisiplaanid teretulnud

Kui rääkida varjenditest, siis Eestis varjendite süsteemi loodud ei ole. Kunagisi nõukogudeaegseid varjendeid ei hakatud taasiseseisvumise järel samuti üle võtma ega hooldama, sest vähene raha suunati muude, tähtsamate teenuste ja riigi ülesehitamiseks.

Varjendite küsimus on teravamalt üleval kindlasti suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu jne. Saaremaal see suur probleem ei ole, kuna suures osas on tegemist hajaasustatud piirkonnaga ning ka paljudel linnas kortermajades elavatel inimestel on olemas maakodu või koht, kuhu vajadusel minna. Kui sellist kohta ei ole, siis ühe võimalusena saab minna ka kortermaja all olevatesse keldritesse. Siinkohal kutsungi üles korteriühistute esimehi kaardistama oma ühistu võimalusi ja vaatama üle majade keldrid ning nende seisukorra.

“Kutsun üles korteriühistute esimehi kaardistama oma ühistu võimalusi ja vaatama üle majade keldrid ning nende seisukorra.”

Eramajades – nii linnas kui ka maal – elavad inimesed saavad varjuda oma kodus, hoidudes pommitamise korral akende juurest kaugemale.

On teretulnud, kui ka kohalikud kogukonnad oma kriisiplaane teevad. Teavad ju nemad kohapeal kõige paremini, kes on need inimesed, kes kõige rohkem abi vajavad ning milline on kogukonna võimekus erinevate kriisiolukordade lahendamiseks. Kuna kriisiplaanide kogukondlik koostamine pole kohustuslik, siis ei ole selles küsimuses minu poole väga palju pöördutud. Mõningaid koordineerimisi on siiski ette tulnud – selles osas olen alati valmis toetama ja abistama.

Koolitused ja äpp “Ole valmis!”

Sõjaolukorras kehtib reegel, et piirkonnad, kus lahinguid ei peeta, peaksid katsuma säilitada tavapärase elu nii palju, kui see võimalik on. Seega kehtib võimalusel tavapärane käsuliin. Käsuliini puhul tuleks meeles pidada seda, et kõik ei hakkaks kõike juhtima, mis sellistes olukordades vahel juhtuda võib. Selleks käsuliin ongi ning sellest tuleks erinevates olukordades kinni pidada. Üldistatult võiks öelda: toimige nii, nagu siiani toiminud olete.

Lahingute piirkonnas võtab juhtimise üle riik koos kaitseväega ning suunised ja korraldused tulevad juba vastavalt olukorrale. Vabatahtlikud, kes soovivad erinevaid organisatsioone toetada, peaksid end nendes organisatsioonides üles andma. See tähendab, et inimesed, kes soovivad päästetöödel abistada, saavad seda teha läbi päästeameti. Samamoodi saab toetada politseid korra tagamisel ja muudes ülesannetes. Muidugi saavad kõik panustada riigikaitsesse läbi Kaitseliidu ja kaitseväe.

Saaremaa vallavalitsus koostöös Kaitseliiduga on juba aastaid läbi viinud erinevaid koolitusi, kuidas kriisiajal toimetada ja kuidas kriisiks valmistuda. Samalaadsed koolitused toimuvad Saaremaal lähipäevil veel kord.

Kindlasti tasuks tutvuda veebilehega www.kriis.ee ja naiskodukaitse koostatud äpiga “Ole valmis!”. See on nutiseadmete rakendus, kus olulisemad teemad on väikese toiduvaru hoidmine kodus; vajalikud vahendid, millega saab süüa teha, kui voolu ei ole; vajalikud medikamendid. Info saamiseks võiks kodus kindlasti olla patareidega raadio. Tasku- või pealampki kuluks igasse perre ära (ka kortermajades elavatel inimestel).

Tähelepanelik tuleks olla erinevate uudiste suhtes ja katsuda aru saada, mis on tõene ja mis väär info. On ju vastase eesmärk külvata valeinformatsiooni ning püüda elanikes segadust ja paanikat tekitada. Kõige tõesemat infot saab täna Eesti Rahvusringhäälingu portaalidest.

Arvestada võiks ka erinevate küberrünnakutega, seda nii erameilide osas kui ka asutuste ja teenuste võimaliku katkemise osas. Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonid võivad puudutada ka meid, kuna teatud kaupade kättesaadavusega võib tekkida raskusi. Seda siiski ajutiselt, kuna uued tarnelepingud on ettevalmistamisel.

Olgem selles osas, mis Ukraina sõja tõttu praegu toimub, tähelepanelikud, kuid säilitagem rahu ja kaine mõtlemine.

Märksõnad
Tagasi üles