LUGEJA KÜSIB ⟩ Sain koondamisteate. Mida see minu jaoks tähendab?

Kertu Kalmus
, Saarte Hääle vanemtoimetaja
Copy
Foto: Arvet Mägi

Lugeja küsib: Tööandja saatis mulle e-kirjaga koondamisteate, kus pole põhjendusi ega infot, mida tööandja mulle sellisel juhul maksma peab. Mida tähendab koondamine? Kas koondamise puhul makstakse hüvitist?

Vastab Sandra Kuus, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist:

Tööandja võib töötaja koondada siis, kui töömaht on vähenenud, töö on ümber korraldatud või lõppenud muul juhul, samuti pankroti ja likvideerimise korral. Koondatakse töötajat, mitte ametikohta. Tööandja peab ülesütlemisavalduses põhjendama, milles seisneb koondamise olukord ehk töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel pole võimalik.

Töötaja ise koondamist nõuda ei saa, sest tegemist on tööandja majandusliku otsusega.

Tööandja peab enne koondamist pakkuma töötajale võimalusel teist tööd. Kui töötaja teist tööd vastu ei võta, on endiselt tegemist koondamise olukorraga.

Näiteks kui koondamise põhjus on töömahu vähenemine, siis pakub tööandja töötajale esiteks teist tööd osalise töökoormuse ja muudetud töötingimustega. Kui töötaja pakkumusega ei nõustu, siis töötaja koondatakse, sest talle pole enam kokkulepitud tingimustel tööd anda. Tööandja võib samale kohale võtta tööle varasemast erinevate tingimustega uue töötaja, antud juhul osalise töökoormuse ja muudetud töötingimustega.

Esiteks peab tööandja töösuhte lõppemisel töötajale välja maksma nii-öelda lõpparve, mis koosneb väljateenitud töötasust ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisest. Koondamise puhul maksab tööandja kõigile tähtajatu lepinguga töötajatele olenemata tööstaažist hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Lisaks tööandja makstavale koondamishüvitisele on koondataval töötajal õigus saada kindlustushüvitist Töötukassast. Töötukassa maksab seda töötajatele, kes on tööandja juures töötanud vähemalt viis aastat. Kuni kümme aastat kestnud töösuhte puhul maksab Töötukassa hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses; kui töösuhe kestis üle kümne aasta, siis kahe kuu keskmise töötasu ulatuses. Koondamishüvitise maksmiseks peab taotluse Töötukassale esitama tööandja. Kui tööandja pole seda teinud, siis võib avalduse esitada ka töötaja ise.

Koondamise puhul peab tööandja järgima etteteatamistähtaegu. Kui töötaja töötas tööandja juures alla ühe tööaasta , siis 15 kalendripäeva; 1-5 tööaasta puhul 30 kalendripäeva; 5-10 tööaasta puhul 60 kalendripäeva; 10+ tööaasta puhul 90 kalendripäeva. Kui tööandja etteteatamistähtaega ei järgi ehk lõpetab töösuhte varem, siis peab ta selle lõpparvega rahas hüvitama.

Koondatud töötaja saab võtta ennast ka töötuna arvele ja taotleda töötuskindlustushüvitist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles