T, 28.03.2023

MUHU UUDISSED ⟩ Linnulaulu oo kõik kohjad täis!

Linnulaulu oo kõik kohjad täis!
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Irena Tarvis
Irena Tarvis Foto: Erakogu

Ennevanasti olli Muhus elu lihtne ja rahulik. Kui sa kottu välja läksid, siis es ole muud taris, kut pane luud ukse naale püsti. Siis võerud tiadsid, et sind põle kodu ja läksid rahus-meeles kojo tagasi.

Ei es ole lukkisid ega midad taris.

Aga nüid säti kõik kohjad tulesid ja vilesid ja turvakaameraid täis, sest viimsel aal köib paljast üks ännatu vinnamine. Oo sie jõlven, kis ta oo, aga sest ep tia ta vist midad, et üks asi, misest põle elus piasu, oo muhulase piale pantud niedus. Nõnna et juu sie varsi näeb, kellel siikantis sandisti minema akkab. Ja eks nõuke varsi laulu sihes kua oo.

Aga nüid ikka kenamatest asidest kua. Et kevade kätte oo jõudn, seda kuuleb nüid õues kuipides just iga sammu aegas. Linnulaulu oo kõik kohjad täis. Sidistavad ja sädistavad mitme eale peal. Ja neid akkab nii paljuks minema, et metsas põle änam ruumi. Vägisi tulavad tuppa. Vähemasti riede, kahekümne teese aprilli pääva kellu neljast oma nelikümmend laululindu Muhust ja Ida-Suaremualt kukkuvad lõõritama ja laksutama Liiva kuolimajas. Ja nende laul põle paljast üks liiri-lõõri aamine.

Nendel ikka pitkad salmid kua lauludel. Ja põle taris karta, et aknast välja lendvad. Nendel põle tiibu üht, tükkis käed oo külges. Ühtekokku oo neid umbest nelikümmend tükki. Tulavad kokku ja sii tihasse kindlaks, kis oo teestest pirekse paramad ja vägevamad, et nie võib tükkis Kuresare laulma suata.

Ja kui lindude laulud lauldud oo, siis suab Hellamual jälle kinuse. Kellu seitsmest näidatse sial seda uut vilmi “Apteeker Melchior”, mis oo tükid-tombid Kuresare linnas valmis tehtud. Nõnna et piaks olema tutvaid paiku kua nähe küll ning viel. Ja kis easte ergu silmaga oo, siis äkist levab isegid tutvaid nägusid. Neh, üle Eestimua kuulsate näitlejate olli ju mitmes kohtas kampalisteks suarlasi ja muhulasi kua.

Piletime suab sialsammas osta ja innaks oo viis eurut ja neli eurut, neh selle järgi, mõuke vanus kellelgid just oo.

Aga laupa oo jüripäe. Ja selle pääva suab Tihusel obuste selgas orienteerumist tiha. Või neh, selle pääva ikka alles õpetse seltsis, et mesmuodi sõukest asja tiha suab ja pühabe, siis oo suurem võeduaamine. Kuulukse sur põnev asi olavad ja tulavad. Neh, obused ja nutitelevonnid ühe võistluse pial. Sest emma-kummata õigeks ep sua sial. Vat nõuke innuvaatiline, aga puhtapuru muistne ja mualähedane ühekorraga.

Vat sõuksed jutud ollid täna.

Olge ikka munuksed!

Märksõnad
Tagasi üles