N, 21.09.2023

Väikesaarte valukohad ⟩ Vähe laevareise ja ebasobivad laevad

Saarte Hääl
Facebook
Comments
KUI TUUL SEGAB, ei jää sõit Ruhnu sellegi poolest ära.
KUI TUUL SEGAB, ei jää sõit Ruhnu sellegi poolest ära. Foto: Erakogu

Äsjavalminud väikesaarte transpordiühenduste analüüsi üks oluline järeldus on, et väikesaarte elanikel on oluliselt suurem vajadus käia mandril või suursaarel igapäevatoimetusi tegemas.

Samuti on väikesaarte transpordiühenduse eripära hooajaline ebaühtlus. Kuid üks põhilisemaid küsimusi tehtud uuringu käigus oli laevade sobivus liinile. Selgus, et suurimad probleemid oli Ruhnu ja Prangli liinidel.

"Asenduslaevad on üks teema, millele tulevikus tähelepanu pöörata," nentis transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Mihkel Mäeker.

Teisalt tõdeti uuringus, et väikesaarte sadamad olid laevade teenindamiseks sobivad. Parema teenuse saamiseks on uuringu koostajate hinnangul oluline, et hankeprotsessi kaastakse kohalikke huvigruppe ning arvestatakse rohkem konkreetsete saarte ja liinide eripäradega.

Analüüsist selgus, et väikesaarte arengu kindlustamise üheks eelduseks on stabiilse, samas paindliku transpordiühenduse tagamine.

Stabiilne ühendus tähendab, et toimiv püsiühendus on töökindel, sellega saab arvestada ja oma tegevust planeerida.

Paindlik transpordiühendus tähendab ühest küljest vastutulekut kliendi soovidele, kuid teisest küljest ka olemasolevas süsteemis vajadusel elementide ümberpaigutamist, mitte alati elementide juurde lisamist.

Mäekeri sõnul plaanis pärast esmase esitluse ja sisendi saamist koostada ühistranspordi teenuse osas rakenduskava ja vastavalt võimalustele asuda järgnevatel aastatel laevaliine eesmärgipäraselt parendama ja arendama.

Analüüsi objektiks olid järgmised laevaliinid:

Sviby – Rohuküla – Sviby;

Kihnu – Munalaid – Kihnu;

Manilaid – Munalaid – Manilaid;

Ringsu – Munalaid – Ringsu;

Ringsu – Pärnu – Ringsu;

Ringsu – Roomassaare – Ringsu;

Laaksaare – Piirissaare – Laaksaare;

Sõru – Triigi – Sõru;

Kelnase – Leppneeme – Kelnase;

Roomassaare – Abruka – Roomassaare.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles