JUHTKIRI Kesklinna puud ehk Miks hoidub vallavõim debatist?

Saarte Hääl
Copy
Kuressaare Tallinna tänava puud.
Kuressaare Tallinna tänava puud. Foto: Saaremaa vallavalitsus

Saaremaa vallavalitsus on hoidnud kogu Tallinna tänava rekonstrueerimise ettevalmistustööde käigus harukordselt madalat profiili ja vältinud sisulist avalikku debatti tänava ääres kasvavate puude teemal.

Siinkohal tekib küsimus, et kuidas on võimalik teatada pea igast väikesest operatiivsest liiklusmuudatusest ja olla vait kui sukk nii suure arengu koha pealt?

Vaatame korraks ajas tagasi. Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja andmetel ilmus Tallinna tänava projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku teade eelmise aasta 13. septembril vallalehes Saaremaa Teataja.

See ei ole aga päris täpne. Vallalehes ilmus lakooniline teade tegelikult 16. septembril: "13. septembrist kuni 24. septembrini k.a on avalikul väljapanekul Tallinna tänava ja Lagle tänav 12 projekteerimistingimuste eelnõud. Kuressaare linnas Tallinna tänaval kavandatakse uuendada sõidu- ja kõnniteed ning muuta parkimislahendust tänaval."

Küsimuseks jääb, kas niivõrd suure projekti nagu Kuressaare peatänava terve lõigu uuendamise avaliku arutelu markeerimist ühe (kõrval)lausega saab üldse nimetada sisuliseks avalikustamiseks?

Võimalik, et Saaremaa vallajuhte hirmutas see, kuidas võttis avalikkus eelmisel aastal täpselt samasuguse asja vastu Haapsalus. Või on see "Kuressaare ametnike puudeviha järjekordne avaldus", nagu arvab üks lugupeetud Kuressaare linnakodanik?

Saarte Hääles kolmapäeval kesklinna puude kaitseks arvamusloo kirjutanud Triin Reitalu, Tartu ülikooli taastamisökoloogia teadur nimetas avalikustamise protsessi huvitavaks.

Tõesti "huvitav".

Tagasi üles