VÄLISMAALE KOOLI Kärla koolis on usinad õpirändurid

Marili Kesküla
, Saarte Hääle reporter
Copy
RÄNNANUD VAREMGI: Saabumine Favignana projektipartneri Instituto Comprensivo Antonino Rallo kooli. Pildil kogu Kärla põhikooli delegatsioon: (vasakult) koolijuht Sirje Ellermaa, 7. klassi õpilased Laura Riin Pähn, Rosette Leemet ja Laurete Avik, õpetaja Morten Mägi Ravn ja huvijuht Arnek Grubnik. Esiplaanil vastuvõtva kooli õpetaja Ermelinda Guarino.
RÄNNANUD VAREMGI: Saabumine Favignana projektipartneri Instituto Comprensivo Antonino Rallo kooli. Pildil kogu Kärla põhikooli delegatsioon: (vasakult) koolijuht Sirje Ellermaa, 7. klassi õpilased Laura Riin Pähn, Rosette Leemet ja Laurete Avik, õpetaja Morten Mägi Ravn ja huvijuht Arnek Grubnik. Esiplaanil vastuvõtva kooli õpetaja Ermelinda Guarino. Foto: Erakogu

Möödunud nädalal asus 10 Kärla kooli õpilast ja 4 õpetajat teekonnale Hispaaniasse, IES Emilio Jimeno kooli õpirändele. Hiljuti sai Kärla põhikool ka viieaastase akrediteeringu Erasmus+ poolt.

Tegemist on esimese õpirändega Erasmus+ projekti "Meisterlike õppijate arenguprogramm" raames, kus pannakse end koos kohalikega proovile tehnoloogiaõpetuse tundides ja tunnivälistes ühistegevustes. "See on 2022. aastal esitatud konkreetse projekti ränne, mis hõlmab endas nii praegust õpilaste rännet kui ka sügisel ees ootavat õpetajate töövarjutusrännet ühte Hispaania kooli, kus rakendatakse projektõpet. Lisaks on tulemas õpetajatele veel täienduskoolitusi teistes riikides," räägib Kärla kooli direktor Sirje Ellermaa.

Õpirändeid on Kärla koolis varemgi ette võetud. Hiljaaegu sai Kärla põhikool ka Erasmus+ õpirännete akrediteeringu, olles ainus maakool Saaremaal, kellel selline "kvaliteedimärgis" on. "Üksikuid Erasmus+ projektipõhiseid õpirändeid on kindlasti peale meie ka teised koolid teinud, peamine erinevus seisneb selles, et akrediteeringut saavat taotleda vaid need koolid, kellel on juba eelnev kogemus ning olemas ka rahvusvahelise koostöö strateegia, mis on Kärla koolis üks osa arengukavast," selgitab Ellermaa, tuues välja, et Kärla põhikool on viimastel aastatel osalenud kahel õpirändel ja kahes koostööprojektis. Akrediteeringut andes hinnatakse seda taotleva kooli võimekust rahvusvahelistes projektides osaleda ning selle saanutel on lihtsam õpiränneteks raha taotleda. "Tänu sellele ei pea igal aastal tegema uut projektitaolust, vaid saab taotleda lihtsalt lähetusi, õpirändeid. Taotluse osas lihtsam, aruandluse osas veel ei tea, ikka on kõik vaja ära põhjendada," lisab Ellermaa.

Tagasi üles