MADIS KALLAS ⟩ omavalitsuste tulubaasi muutmisega ühtlustame piirkondade arengut

Saarte Hääl
Copy
Madis Kallas
Madis Kallas Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl

Regionaalminister Madis Kallas saatis Eesti Linnade ja Valdade Liidule tulumaksu seaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse linnade ja valdade tulubaasi tasakaalustada ning seeläbi vähendada üleriigilist regionaalset ebavõrdsust. Liidult oodatakse tagasisidet 9. mai tööpäeva lõpuks.

„Eesti omavalitsused on finantsiliselt väga ebavõrdses olukorras. Suurel osal omavalitsustest on keeruline seis, kuna on vaja töös hoida koolid, pakkuda oma inimestele erinevaid teenuseid jne, kuid neil ei ole selleks piisavalt vahendeid. Seda on mõjutanud viimaste aastate erinevad kriisid, aga ka väiksemates omavalitsustes tööealise elanikkonna vähenemine. Ootused on aga kõigile ühesugused – pakkuda oma elanikele häid avalikke teenuseid ning paremat elukeskkonda,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Soovime regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks muuta omavalitsuste rahastusmudelit nii, et kiirema kasvuga piirkondade kõrval areneksid ka need kohad, kus kasv on oluliselt aeglasem.“

„Suhtlen enne kooskõlastustähtaega järgemööda ka muudatustest enim puudutatud omavalitsustega. Mõistan, et see on mõnele linna- ja vallajuhile oluline muutus ja eelnõule tagasiside esitamise tähtaeg on tavapärasest lühem. Soovin tänada omavalitsuste juhte, kellega oleme juba saanud sel teemal suhelda, senise mõistva ja konstruktiivse koostöö eest," ütles Kallas. "Me paraku peame senisest enam toetama väiksema tulubaasiga omavalitsusi. Seda selleks, et elu oleks igal pool Eestis jätkusuutlik ega koonduks vaid suuremate linnade ning Harjumaa suuremate valdade ümber."

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles