MUHU UUDISSED ⟩ Kui midagid oo undrehti, siis…

Copy
Irena Tarvis.
Irena Tarvis. Foto: Erakogu

Ikka terit neh. Kui sa nüid ikka mõtled, siis sie ilmaelu oo ikka puru ukkas küll. No kisse oleks eluaegaskid ossan arvata, et ühel õndsal pääval tulavad lapsed Virtsust Muhu suare piale kuoli. Aga just nõnna läks. Ei neh, ühna ale teestest. Ega nõuke laevaga rakendamine põle just kõege lihtsam kuolitie üht, aga ometiks nendele kõege lühem. Iseenesest inimene arjub kõegega. Ja siikohtas ma küll taha tänada Suaremua vallavalitsejaid, kis oma kuolide rehvormimisega nii jõlvenaks es läin, et isioma inimestega saripidi kokku oleks juosn. Said ikka langsamini omad asjad okurooti.

Aga… muhulased kippuvad olema sured varulikud inimesed. Midad ikka kohe minema ep vissata, pannasse kojo täose, et äkist lähäb viel taris. Neh ja kui miskid asi äe lagub, siis kua ep rända kohe prügikasti mitte. Enne kut midad vastu põhjatuult suadetse, uuritse ikka, et äkist suab viel asja teesest või äkist oo kellelgid teesel taris tükkis kui omal üle jäeb. Neh, et nõuke vahetamine ja paikamine vielgid änam moeks suaks, siis tuleva nädali lõppus, laupa, 16ndal mihklikuu pääval oo Liiva linnas turu pial undrehti asjade päe. Et kui sool oo mõni asi üle, siis äkist mool oo just puudu.

Üks suab omast nodist lahti ja teene omale midad tarblist kojo. Neh nõuke uhke nodilaat. Laadapidamine lähäb lahti kellu ühessast ja kis tahtvad kauplema tulla, siis laadamaks oo kaks eurut. Ennassid tuleks kirja anda enne 14. septembrit. Kätlile suab elista 5307 1949 või kirjuta kultuur@muhu.ee.

Ja põle paljast sõuke nodi müimine üksi. Igast vanast asjast suab äkist uie tiha viel. Ja näituseks suab sokka nõeluda ja pöövita. Põle taris iga koiaugu pärast sokipuari äe vissata ju. Ja vanadest paberitest, mis kodu seisvad, suab kotta tiha. Ja viel oo sellepääva õppemise tuad, kus tihasse lillepärgasid või juuksekummisid. Nõukste asidega akatse pihta kellu kümnest ja puhta tuimuidu suab kõik tarkused kätte.

Ja kellu kahest, siis suab meierei majas, sial ruumis, kus Koost olli, loenguid kua kuulata. Masu kolm tükki oo tiada. Sisa Kristjan riagib materjaalide ökuloogilisest jalajäljest, sõuke pienike jutt, neh ja siis Nabi Rein jälle tükkis pärandesemetest ja Kiisa Alliki rahvariietest ja sellest, mismuodi neid muistseid riidid paramini oida suaks. Neh, et ep lähäks korsu ja koitama ja. Ja mudud nõuksi tarkusi tuleb sellepääva vielgid, mis sialt korjata suab, et kõiki asju ep pia ää viskama üht. Küllab üks ning teene oskab midad tarka jälle vahele ütelda, et kuidas kiegid tein oo.

Ja lõpetuseks ma tuleta miele, et juba tunaoome oo asja Külasemase.

Vat sõuksed luod sedakorda. Olge siis ikka munuksed!

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles